centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VIII FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
LOGISTYKA INFORMATYCZNA UCZELNI
PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA SZKOŁAMI WYŻSZYMI
Warszawa, 02.03.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet Warszawski

PROGRAM

2 marca 2016 r.
10:00 Wprowadzenie do programu: Integracja systemów informatycznych polskich uczelni z systemami uczelni zagranicznych.
Niż demograficzny powoduje, że polskie uczelnie coraz chętniej poszukują studentów za granicą. Obcokrajowcy przyjeżdżają do nas w celu zrobienia dyplomu lub na studia krótkoterminowe. Wyjeżdżając chcą mieć pewność, że uzyskane w Polsce wyniki zostaną uznane w kraju macierzystym. Jako informatyka mniej mnie interesuje strona prawna tego procesu, a bardziej strona organizacyjna. Jak systemy informatyczne mogą wspomagać procesy uznawalności osiągnięć uzyskanych za granicą? Im sprawniej i bezpieczniej dane o osiągnięciach na polskiej uczelni zostaną przekazane do uczelni macierzystej studenta zagranicznego, pracodawcy lub w inne wskazane przez niego miejsce, tym proces szybciej zakończy się sukcesem.
Co zatem powinniśmy zapewnić:
 • kompatybilność formatów danych między uczelniami partnerskimi,
 • automatyczne przekazywanie danych o dyplomach, ocenach, punktach ECTS, innych efektach kształcenia,
 • automatyczną konwersję ocen,
 • podpisy cyfrowe w przekazywanych dokumentach.
Wszystkie te zagadnienia są przedmiotem projektów europejskich i prac informatycznych, które są realizowane przez konsorcjum MUCI dla polskich uczelni. Opowiem Państwu co już jest dostępne i jakie są plany na najbliższe dwa lata. Polskie uczelnie mają szansę stać się atrakcyjnym miejscem do studiowania nie tylko ze względu na swoją pozycję naukową w świecie, ale także ze względu na integrację systemów informatycznych do obsługi toku studiów z systemami z innych krajów, nie tylko europejskich.
Dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
10:40 Wykład: Wybór optymalnego zintegrowanego systemu informatycznego, wspomagającego zarzadzanie uczelnią.
Bartłomiej Świech
(wicekanclerz Szkoły Głównej Handlowej)
11:20 Prezentacja Sponsora Forum firmy SIMPLE SA.
11:40 Wykład: Narzędzia informatyczne zarządzania wiedzą i e-nauczanie – w warunkach coraz większej konkurencji szkół wyższych:
 • zarzadzanie wiedzą i e-nauczanie,
 • zastosowanie systemów antyplagiatowych,
 • systemy informatyczne wspomagające zarzadzanie wiedzą.
Dr hab. Jakub Brdulak
(Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:40 Case study: Mobilna uczelnia -wykorzystanie technologii mobilnych w zarzadzaniu uczelnia.
 • Nowoczesna Uczelnia a aplikacje mobilne – kaprys czy konieczność?
 • Korzyści płynące z zastosowania technologii mobilnych.
 • Case study: iKozmiński – aplikacja mobilna wspomagająca zarządzanie tokiem studiów oraz integrację z Uczelnią dla studentów i wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Jak skutecznie wdrożyć aplikację mobilną? Problemy i ich rozwiązania.
Maciej Zadworny
(Project Manager, Biuro Projektów, Akademia Leona Koźmińskiego)
13:10 Prezentacja: Traktuj studenta jak klienta - OPROGRAMOWANIE E-USŁUG W OBSZARZE NAUKI, WSPÓŁPRACY I PROMOCJI – nowoczesne portale uczelniane.
Nowoczesny portal uczelni wyższej powinien spełniać rolę platformy informacyjnej oraz komunikacyjnej pomiędzy władzami, kadrą administracyjną, naukowo-badawczą a kandydatami na studia, studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, absolwentami oraz środowiskiem lokalnym w tym partnerami biznesowymi.
Rosnąca rola dwukierunkowej komunikacji w Internecie powoduje, że jednym z priorytetów strategii rozwoju uczelni wyższej powinno być zaprojektowanie, wdrożenie i zarządzanie w pełni funkcjonalnym, zintegrowanym, użytecznym i centralnym portalem internetowym oraz intranetowym
 • czy wiesz ile portali/serwisów internetowych funkcjonuje w obrębie Twojej uczelni?
 • czy wiesz kto odpowiada za komunikacje na prowadzonych portalach/serwisach?
 • czy wiesz jak Twoja kadra naukowa komunikuje się ze studentami za pośrednictwem swoich stron internetowych?
 • czy wiesz jaki poziom bezpieczeństwa danych zapewniają portale/serwisy funkcjonujące w Twojej uczelni?
 • czy wiesz ile różnych systemów używasz na Swojej uczelni do obsługi portali/serwisów?
 • czy wiesz jak oceniany jest wizerunek Twojej uczelni w internecie przez studentów?
 • czy wiesz jak oceniany jest wizerunek Twojej uczelni w internecie przez przyszłych studentów?
 • czy wiesz jaki procent przyszłych studentów odwiedzających Twoje portale/serwisy podejmuje studia na Twojej uczelni?
 • czy wiesz ile wydałeś na wdrożenia, utrzymanie i serwisowanie wszystkich portali/serwisów w obrębie Twojej uczelni?
Jeśli nie znasz odpowiedzieć na te pytania – ta prezentacja jest właśnie dla Ciebie…
Maciej Stanisławczyk
(OPTeam SA)
13:40 Prezentacja: Najszybciej i najdokładniej - innowacyjny algorytm sprawdzający Hornet i nowe bazy porównawcze systemu Plagiat.pl.
Firma Plagiat.pl rozpoczęła strategiczną współpracę z IPI COM, której celem jest dostęp do polskiej wyszukiwarki Nekst. Plagiat.pl będzie wykorzystywał efekty wyszukiwań polskiej przeglądarki i dodawał je do wyników swojej ekspertyzy antyplagiatowej. Dzięki temu Internetowy System Antyplagiatowy powiększył zakres przeszukiwań o 600 mln dokumentów.
W związku z rozwojem rynku antyplagiatowego w Polsce, Plagiat.pl stworzył najszybszy i najskuteczniejszy algorytm sprawdzający – HORNET. Algorytm jest niezwykle dokładny. Wykrywa nie tylko popularne próby obejścia systemu, jak „białe spacje”, czy wstawianie znaków z obcych alfabetów, ale też synonimy i hiperonimy.
Plagiat.pl posiada doświadczenie w integracji oprogramowania antyplagiatowego z systemami dziekanatowymi uczelni: APD (USOS), Uczelnia XP (Partners in Progress), OPTIcamp (OPTeam), e-HMS (Kalasoft), Proakademia (APR System), eOrdo (UNOLD Comp.), e-Dziekanat (iNetProject),oraz rozwiązaniami własnymi Uczelni. W najbliższym czasie system zostanie zintegrowany również z rozwiązaniami Bazus (Simple), T Komp oraz platformą Moodle.
dr Sebastian Kawczyński
(Prezes Zarządu, PLAGIAT.pl)
14:00 Prezentacja: Strategiczne zarządzanie rekrutacją i utrzymaniem studentów w oparciu o dane z systemu rekrutacyjnego, dziekanatowego i zasobów informacji publicznej.
Marek Legutko, konsultant i ekspert
Dr Grzegorz Rawicz, konsultant i ekspert
(Partners in Progress i PCG Polska)
14:20 Prezentacja: System zarządzania i dystrybucji wirtualnych laboratoriów dla kadry naukowej i studentów.
Szeroko pojęta edukacja przedstawicieli branży IT ze względu na coraz większą złożoność systemów informatycznych wymaga od uczelni, jak i od wszelkiego rodzaju ośrodków edukacyjnych, zastosowania podczas zajęć złożonych środowisk laboratoryjnych. Środowiska te nierzadko składają się z kilku, a nawet kilkunastu współpracujących ze sobą komputerów. Zbudowanie tak skomplikowanego środowiska wiąże się z poniesieniem niemałych kosztów w szczególności wtedy, gdy zdecydujemy się na rozwiązania klasyczne bez wykorzystania jakiejkolwiek metody wirtualizacji. Zastosowanie wirtualizacji serwerowej ułatwia sprawę, zarówno pod kątem optymalizacji kosztów, jak i czasu przygotowania nowego laboratorium, jednak nadal wymaga osobnego serwera wirtualizującego dla każdego studenta. Różnorodność dziedzin i technologii, z którymi przyszły administrator IT musi być zaznajomiony jest tak wielka, że zapewnienie odpowiedniego zestawu laboratoriów to nie lada wyzwanie dla placówki edukacyjnej. Wyzwanie to dotyka zarówno aspektu ekonomicznego, jak i tego związanego z częstą aktualizacją istniejących środowisk, co w przypadku tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy, jaką jest informatyka, nabiera dodatkowego znaczenia. Referat przedstawi nowe rozwiązanie przeznaczone do zarządzania i dystrybucji laboratoriów wirtualnych – CloudLabs. Rozwiązanie jest przeznaczone dla kadry naukowej oraz studentów i pozwala na szybkie stworzenie środowiska laboratoryjnego oraz intuicyjne zarządzanie zasobami infrastruktury oraz materiałami dydaktycznymi. Osoby szkolące się oraz dydaktycy mogą korzystać z kursów i wykonywać ćwiczenia laboratoryjne z dowolnego komputera pracującego w sieci, dzięki czemu rozwiązanie może być wykorzystane zarówno do organizacji zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych. Pozwala ono również ominąć przeszkody pojawiające się w przypadku konieczności używania sprzętu komputerowego niedostosowanego do prowadzonych szkoleń. Umożliwia to wyeliminowanie problemu własnej konfiguracji sprzętu dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury uczelni, czy też modelu SaaS z wykorzystaniem infrastruktury dostawcy.
Tomasz Siemek
(Członek Zarządu Action Centrum Edukacyjne, Dyrektor ds. Szkoleń i Konsultingu)
14:40 Prezentacja: Wykorzystanie nowoczesnych systemów analizy danych w zarządzaniu uczelnią.
Radosław Łebkowski
(Architekt rozwiązań Business Intelligence, Microsoft
15:00 Przerwa
15:20 Case study: Studenckie Portale Innowacji - prace dyplomowe dla urzędów i przedsiębiorstw.
 • Student 2.0 czyli nowoczesna komunikacja dwukierunkowa.
 • Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Transfer wiedzy do biznesu.
 • Upraktycznianie procesu dydaktycznego.
 • Funkcjonalność i użyteczność studenckiego portalu.
 • Efekt synergii - integracja narzędzi i systemów.
 • Narzędzia promocji Studenckich Portali Innowacji wśród studentów i przedsiębiorców.
Jacek Uroda
(Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
16:00 Wykład i dyskusja: Public Relations i marketing uczelni poprzez media społecznościowe. Formy obecności szkół wyższych w social media.
Media społecznościowe są jedną z najlepszych form komunikowania się ze studentami, jak również reklamowania oferty edukacyjnej uczelni. Podczas prelekcji dowiesz się:
 • jak polskie i zagraniczne uczelnie wykorzystują media społecznościowe,
 • które kanały społecznościowe są najskuteczniejsze w docieraniu do przyszłych i obecnych studentów,
 • w jaki sposób wykorzystywać skutecznie płatne opcje reklamowe na Facebooku, Instagramie i Twitterze.
Artur Jabłoński
17:00 Zakończenie Forum.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Sponsorzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78