centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
IX FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA KADRY AKADEMICKIEJ
Warszawa, 18.10.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Dr Janina Mincer-Daszkiewicz,Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

PROGRAM

18 października 2016 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
10:10 Wykład: Narzędzia informatyczne wspomagające ewaluację pracowników i sprawozdania okresowe.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych są poddawani uregulowanej prawnie ewaluacji - nie rzadziej niż co 2-4 lata. Dodatkowo każdy pracownik co roku podlega ocenie okresowej. Oceniane są wszystkie aspekty zawodowej aktywności pracownika, co oznacza, że procedura jest czasochłonna zarówno dla ocenianego, jak i oceniających.
Jakie cechy powinno mieć narzędzie wspomagające te procesy? Jak wyeliminować obieg papieru, umożliwić zdalną pracę zespołów oceniających, zachęcić pracowników do systematycznego gromadzenia osiągnięć na potrzeby oceny, nie zmuszając ich jednak do wielokrotnego wprowadzania tych samych danych (prowadzone zajęcia, wyniki ankiet, wypromowani doktorzy, publikacje, projekty badawcze itp.). Czy integracja z uczelnianymi i publicznymi systemami jest możliwa (PBN, OSF)? Czy takie narzędzie może stać się zalążkiem systemu typu BI, wspomagającego politykę kadrową władz jednostki?
Prezentacja ma być impulsem do wymiany doświadczeń (dobrych praktyk) na temat dostępnych na uczelniach narzędzi informatycznych wpierających opisane procesy.
Dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
10:50 Wykład: Rola internetu w upowszechnianiu edukacji szkolnictwa wyższego
Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie: jak internet zmienia proces kształcenia z uwzględnieniem m.in. następujących zagadnień:
 • Powszechny dostęp do informacji.
 • Nowa rola nauczyciela.
 • Ewolucja metod nauczania.
 • Jawność procesu dydaktycznego.
 • Innowacyjność i personalizacja (tworzenie indywidualnych programów studiów).
 • Rozwój otwartego dostępu do treści naukowych.
 • Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego.
dr Katarzyna Mikołajczyk
(Dział Rozwoju Edukacji, Szkoła Główna Handlowa)
11:30 Wykład: Przetwarzanie i wizualizacja danych dla potrzeb dydaktyki akademickiej - przegląd metod i narzędzi informatycznych.
 • Zbieranie oraz zarządzanie danymi.
 • Monitoring internetu a korzyści dydaktyczne.
 • Wizualizacja danych oraz jej korzyści.
 • Wykorzystanie infografik w prezentacji danych.
 • Aplikacje do prezentacji danych.
Artur Smolicki
(New Creative)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Prezentacja: Cashless Campus – jak system kartowy wspomaga rozwój uczelni.
System kartowy pozwala na podniesienie poziomu i optymalizację usług kampusowych oferowanych studentom i pracownikom. Umożliwia m.in. finansowanie rozwoju infrastruktury i uruchamianie nowych usług oraz wsparcie inicjatyw studenckich. Model, w którym uczelnia organizuje dostęp do swoich zasobów socjalnych za pomocą systemu płatności bezgotówkowych działa już na całym świecie.
Jacek Błahut
(Dyrektor Pionu Instytucji, OPTEAM SA)
13:10 Prezentacja: Dorobek Naukowy, czyli wszystko o wszystkich w jednym.
Sebastian Makowski
(Product Manager, Product Owner, SIMPLE S.A.)
13:30 Prezentacja: Skuteczna procedura antyplagiatowa na uczelni – kluczowe funkcjonalności systemu antyplagiatowego:
 • Przyczyna wdrażania rozwiązań antyplagiatowych w szkolnictwie wyższym.
 • Wpływ baz porównawczych na skuteczność systemu antyplagiatowego.
 • Integracje systemów antyplagiatowych z bazami tekstów.
 • Automatyzacja procedury antyplagiatowej.
Anna Jędrzejczak
(Menedżer ds. sprzedaży i obsługi klienta, Plagiat.pl)
13:50 Przerwa
14:20 Wykład: Narzędzia cyfrowe w edukacji - komputerowe wspomaganie dydaktyki.
Nauczyciele szkolni i akademiccy coraz częściej stają pod presją lub pokusą, aby wprowadzić do swojego warsztatu pedagogicznego także narzędzia cyfrowe. Czy wystarczy sama zmiana narzędzi analogowych na cyfrowe? Czy nie powinna ona raczej być następstwem zmiany metod pracy dydaktycznej? Marcin Zaród zaprezentuje jeden z modeli implementacji narzędzi technologicznych w edukacji, czyli zaproponowany przez dr Rubena Puentedurę model SAMR. Po tym wystąpieniu zdecydowanie łatwiej będzie odróżnić, kiedy wdrożenie technologii pozostaje wyłącznie zastąpieniem jednego narzędzia innym, a kiedy niesie wartość dodaną, prowadząc nawet do redefinicji i modyfikacji procesu dydaktycznego.
Marcin Zaród
(Nauczyciel roku 2013, członek grupy Superbeflrzy RP)
15:00 Wykład: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) w pracy akademickiej:
 • otwarta edukacja i otwarte praktyki dydaktyczne,
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) a zasoby dostępne w Internecie – definicja,
 • przykłady OZE na poziomie akademickich,
 • licencje Creative Commons jako narzędzie do dzielenia się OZE,
 • piramida otwartości publikacji,
 • drabina dojrzałości korzystania z OZE,
 • ciemna i jasna strona OZE (korzyści i wyzwania związane z OZE)
Karolina Grodecka
(Centrum e-Learningu AGH)
15:40 Wykład: Z praktyki e-learningu na platformę Moodle.
 • podstawy regulacji prawnych e-learningu w Polsce,
 • Centrum Rozwoju Edukacji na Odległości grupy WSB,
 • platforma Moodle Grupy WSB w liczbach,
 • materiały zamieszczane na platformie Moodle,
 • z badań nad funkcjonalnością platformy Moodle,
 • plany rozwojowe,
 • wnioski końcowe.
Dr Piotr Adamczewski
(kierownik Katedry Informatyki Stosowanej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
16:30 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78