centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ABC PRZEDSIĘBIORCY
„IDĄ PO MNIE” CZYLI JAK UJARZMIĆ KONTROLĘ SKARBOWĄ
Warszawa, 30.08.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą nt. funkcjonowania kontroli skarbowej w Polsce, w tym wywiadu skarbowego jako formacji cywilnej o uprawnieniach służb specjalnych, przedstawienie metodyki działania służb skarbowych na styku z kontrolowanym oraz zaznajomienie z kierunkami zmian w służbach skarbowych w perspektywie krótko i długoterminowej oraz skutkami tych zmian dla kontrolowanych.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia
powinien:

 1. znać różnice pomiędzy administracją podatkową a skarbową oraz niuanse ich funkcjonowania,
 2. wiedzieć jak się przygotować do kontroli, jak można się zabezpieczyć przed różnego rodzaju sytuacjami, jak korzystać ze swoich praw, czego może żądać i wymagać, czego powinien unikać,
 3. wiedzieć dlaczego nie powinien być bierny,
 4. wiedzieć, że inspektor kontroli skarbowej może być umundurowany i może korzystać ze środków przymusu bezpośredniego,
 5. wiedzieć, że pracownicy służb skarbowych są tylko ludźmi i tez popełniają błędy oraz mają swoje słabe punkty,
 6. wiedzieć że negatywna dla niego decyzja urzędu nie jest ostatecznym wyrokiem,
 7. wiedzieć, że jeśli jest przekonany o własnej racji musi walczyć do końca,
 8. wiedzieć, co może czekać go w przyszłości w aspekcie działania służb podatkowych,
nie powinien:
 1. lekceważyć symptomów możliwości potencjalnego zainteresowania służb jego osobą lub podmiotem gospodarczym,
 2. wpadać w panikę po otrzymaniu zawiadomienia o planowanym wszczęciu kontroli, albo po wejściu służb kontrolnych bez uprzedniego zawiadomienia,
 3. być przerażony hasłem „wywiad skarbowy”,
 4. być zaskoczony faktem, że może być podsłuchiwany, obserwowany, monitorowany,
 5. pozostawiać spraw swojemu biegowi,
 6. bać się kontroli skarbowej.

Szkolenie poprowadzą:
Dariusz Gołaszewski, ekspert z wieloletnim doświadczeniem managerskim na wyższych stanowiskach w administracji publicznej. Do 2016 roku dyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów.
Bartłomiej Dzięga, prawnik, doradca podatkowy

W programie:

 1. Kto jest kim czyli czym się różni urząd skarbowy od urzędu kontroli skarbowej i jakie to ma dla mnie znaczenie - administracja skarbowa w Polsce.
 2. Tożsamość bytów odmiennych czyli kontrola skarbowa a kontrola podatkowa
 3. Ktoś mnie obserwuje czyli czy jesteś lub możesz być pod lupą służb skarbowych - zakres kontroli skarbowej i kierunki zainteresowań służb skarbowych.
 4. Kopanie się z koniem czyli kontrola w toku - postępowanie kontrolne (wszczęcie kontroli, uprawnienia i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących, zakończenie kontroli, korekty, tryb odwoławczy, instancyjność, orzecznictwo).
 5. „Z deszczu pod rynnę” czyli konsekwencje ewentualnych nieprawidłowości - odpowiedzialność karno-skarbowa, postępowanie karne skarbowe.
 6. Czy jest się czego bać i dlaczego – słów więcej niż kilka na temat uprawnień szczególnych kontroli skarbowej (grupy realizacyjne, wywiad skarbowy).
 7. „Jak to się robi w Chicago” czyli przykładowe realizacje spraw.
 8. „Lepiej już było...” czyli możliwe i planowane kierunki zmian, a więc co nas wszystkich czeka w bliższej i dalszej perspektywie
 9. „Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po mojej stronie…” czyli zapobieganie i łagodzenie skutków kontroli

Ramowy harmonogram:
09:30 poranna kawa
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
14:30 - przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu
program
prelegenci
informacje organizacyjne
formularz zgloszeniowy
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78