centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO
zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego
Warszawa, 4.08.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować wzmożone kontrole ZUS dotyczące prawidłowości stosowania umów o dzieło w różnych branżach, które kończą się często zakwestionowaniem możliwości ich zastosowania. Celem warsztatów będzie przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania umów o dzieło w praktyce, w tym autorskich umów o dzieło, w oparciu o wzorcowe klauzule umowne. Poszczególne kwestie będą omawiane w zestawieniu z aktualnie wydawanymi przez organy podatkowe i ZUS interpretacjami i decyzjami, a także z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania zawieranych umów w przyszłości. Wskazane zostanie również, do jakich umów będą mogły być zastosowane tzw. autorskie koszty uzyskania przychodów.

Warsztaty są dedykowane wszystkim osobom zajmującym się zawodowo przygotowywaniem poszczególnych umów, a więc prawnikom, pracownikom działów HR, księgowości oraz administracji publicznej, właścicielom firm różnych branż, w szczególności edukacyjnej, wydawniczej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamy, kultury i rozrywki, produkcji audiowizualnej i fonograficznej.

ProwadzącaJoanna Karasińska radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w prawie umów oraz w zagadnieniach opodatkowania honorariów autorskich oraz ich oskładkowania. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie zabezpieczania ich poufnych informacji, przygotowuje umowy i procedury wewnątrzzakładowe. Prowadzi czynną praktykę procesową w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego.

PROGRAM

I. Czym jest umowa o dzieło?

 1. Przedstawienie pojęcia „dzieła” i charakterystyka jego cech/ elementów konstytutywnych. pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”.
 2. Przedmiot umowy o dzieło – aktualne orzecznictwo sądów.
 3. Kluczowe elementy umowy o dzieło.

II. Umowa o dzieło a umowa zlecenia– praktyczne różnice

 1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia – charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie z jaką umową będziemy mieli do czynienia w konkretnym przypadku – umową rezultatu (umowa o dzieło), czy umową starannego działania (umową zlecenie lub inną umową o świadczenie usług), czy umową o pracę – omówienie poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych.
 3. Umowy mieszane z elementami dzieła i innych świadczeń oraz nienazwane umowy rezultatu.

III. Umowa o dzieło z prawami autorskimi

 1. Czym jest autorska umowa o dzieło?
 2. Specyfika autorskiej umowy o dzieło:
  1. utwór jako rezultat umowy,
  2. usterki utworu,
  3. pola eksploatacji,
  4. dyspozycje odnośnie praw autorskich,
  5. zasady kształtowania wynagrodzenia.

IV. Umowy o dzieło i umowy autorskie a ZUS

 1. Zasady oskładkowania umów w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zarys ogólny.
 2. Próby kwalifikacji - jako umów o dzieło – umów zawieranych w poszczególnych branżach (edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe, reklama, działalność wydawnicza, produkcja audiowizualna i fonograficzna, kultura i rozrywka) – omówienie na przykładach z praktyki oraz w oparciu o aktualne stanowiska organów ZUS i wyroki sądów powszechnych.

V. Umowy o dzieło i umowy autorskie a możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

 1. Omówienia zasad korzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodów – zakres podmiotowy i przedmiotowy.
 2. Ograniczenie kwotowe stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz obowiązki płatników i podatników.
 3. Czy zastosujemy 50 % koszty uzyskania przychodów dla wykładowcy, lektora, scenarzysty, kierownika produkcji, makijażystki, stylistki, artysty wykonawcy, itp. ? - omówienie poszczególnych przypadków w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów i indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

VI. Konstruowanie umów o dzieło - aspekty praktyczne i przykładowe zapisy klauzul umownych.

 1. Prawidłowe określenie przedmiotu umowy przy uwzględnieniu jej celu, wskazanie rezultatu.
 2. Postanowienia dotyczące wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania dzieła.
 3. Postanowienia autorskoprawne (licencja, przeniesienie autorskich praw majątkowych).
 4. Najczęściej stosowane dodatkowe klauzule umowne wykorzystywane przy kształtowaniu treści umowy o dzieło: mechanizmy przyjęcie dzieła, wady dzieła i ich usuwanie, kary umowne, odstąpienie od umowy.
Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie, wręczenie Certyfikatów
(przez cały czas trwania szkolenia będą dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski)
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78