centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
Warszawa, 24.11.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłową ocenę, ponoszenie i rozliczanie wydatków finansowanych w projektach UE na lata 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kwalifikowalności wydatków zgodnie z nowymi wytycznymi oraz weryfikacji wydatków rozliczanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność składanych przez system teleinformatyczny SL2014.

Metodologia prowadzenia zajęć – formuła warsztatów z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych:
1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
2. Studia przypadków
3. Ćwiczenia w grupach
4. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Wykładowca: Ingrid Szrajer

PROGRAM

 1. Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020:
  1. Ocena kwalifikowalności wydatku
  2. Matryca logiczna kwalifikowalności
  3. Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  4. Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli
  5. Zakaz podwójnego finansowania
  6. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców (kiedy zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku?)
  7. Środki trwałe - zakup czy amortyzacja?
  8. VAT
  9. Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
  10. Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
  11. Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych
  12. Uproszczone metody rozliczania wydatków
  13. Wydatki niekwalifikowalne
 2. Wstęp do rozliczania projektów w latach 2014-2020 w systemie teleinformatycznym SL2014
  1. Wnioski o płatność w systemie SL2014
  2. Rozliczanie efektów projektu
 3. Dyskusja i konsultacje z trenerką
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78