centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXI seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
MIEJSKIE SYSTEMY GIS
DANE PRZESTRZENNE W ZARZĄDZANIU MIASTAMI
Warszawa, 15.12.2016 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Janusz Dygaszewicz

Janusz Dygaszewicz

Janusz Dygaszewicz

Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS. Autor nowoczesnych rozwiązań technologicznych spisów powszechnych rundy 2010/2011
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego, Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego, Członek Komisji ds. Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MAiC. Ekspert ONZ. Szef Task Force UNECE ds. wytycznych technologicznych dla spisów rundy 2020. Ekspert wielu Grup Roboczych Komisji Europejskiej (Eurostat) ds. informacji przestrzennej i spisów powszechnych. Członek Komitetu Koordynacyjnego Programu COPERNICUS. Wcześniej: Członek Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Informacyjnej Państwa przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności. Autor i kierownik projektu GEOPORTAL.GOV.PL Członek Rady Informatyzacji pierwszej kadencji przy Ministrze Nauki i Informatyzacji. Od 2007 r. prowadzi wykłady na Politechnice Warszawskiej z zakresu teleinformatyki i statystyki w systemach informacji przestrzennej. Laureat XIX edycji Konkursu INFO-STAR’10. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej - ze specjalnością informatyka i automatyka.

Prelegenci | Mateusz Maślanka

Mateusz Maślanka

Mateusz Maślanka

Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu w ProGea Consulting. Od zawsze związany z dostarczaniem zawansowanych produktów przestrzennych dla miast. Wdraża z powodzeniem rozwiązania z zakresu GIS, teledetekcji i technologii LiDAR koncentrując się głównie na integracji wszystkich środowisk danych w jedno. Swoimi kompetencjami wspiera działania dotyczące planowania przestrzennego, zarządzania miastem, modelowania 3D, leśnictwa oraz rolnictwa. Odpowiedzialny jest za dystrybucję zobrazowań satelitarnych pozyskiwanych przez Planet i DigitalGlobe, a także aplikacji do przetwarzania danych LiDAR i GIS oraz wizualizacji kartograficznej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalności Systemy Informacji Geograficznej, obecnie doktorant tejże uczelni w dziedzinie Nauki o Ziemi, w dyscyplinie geografia.

Prelegenci | Leszek Najgeburski

Leszek Najgeburski

Pracownik UM Kielce, uczestniczy w tworzeniu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach od początku jego istnienia. Jest administratorem danych “gis”; pracuje m.in. przy powiązaniu systemu przestrzennego z pozostałymi systemami wykorzystywanymi w urzędzie miasta oraz jednostkach organizacyjnych miasta.

Prelegenci | Agnieszka Nowakowska

Agnieszka Nowakowska

Agnieszka Nowakowska

specjalista z zakresu Systemów Informacji Geograficznej - absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej, ponadto posiada Certyfikat PRINCE 2 Practitioner. Od 17 lat zawodowo związana z administracją rządową. W latach 1999 – 2008 pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obecnie Naczelnik Wydziału Informacji Geoprzestrzennej w Głównym Urzędzie Statystycznym. Podczas spisów powszechnych 2010/2011 roku pełniła funkcję Kierownika Centrum Zarządzania Spisem. W trakcie realizacji Projektu Portal Geostatystyczny – faza II była Kierownikiem zespołu merytoryczno – technicznego. Obecnie jest odpowiedzialna za prawidłowe działanie Portalu Geostatystycznego prezentującego wyniki badań statystycznych w ujęciu przestrzennym oraz zapewniającego dostęp do danych i metadanych dla dwóch tematów danych przestrzennych: jednostki statystyczne oraz rozmieszczenie ludności (demografia).

Prelegenci | Olga Prasolik

Olga Prasolik

Z wykształcenia magister chemii, z zamiłowania projekt manager, od 2004 roku zarządzająca projektami medialnymi, wykonawczymi i badawczymi. Współpracowała m.in. ze Studio Moderna, Research Now PLC i Millward Brown. Od września 2014 roku pracuje w stołecznej Straży Miejskiej jako zastępca naczelnika Centralnego Stanowiska Kierowania. Koordynowała i tworzyła projekty mieszkając w Londynie, nadzorowała prace zespołów pracowniczych; prowadziła szkolenia dla nich. Nie tylko zajmowała się organizacją zespołów, pracowała też z klientami zewnętrznymi. Administrowała oraz zarządzała stronami i sklepami internetowymi, tłumaczyła teksty. Lubi fotografię, fantastykę i komputerowe gry RPG.

Prelegenci | Krystyna Żochowska

Krystyna Żochowska

Pracownik Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Główny Specjalista, Administrator SIP. Specjalizuje się w tworzeniu map i analiz przy użyciu narzędzi GIS z wykorzystaniem danych przestrzennych będących w zasobach wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego kierunek Geografia oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Rozwojem Przestrzennym Miast na Politechnice Gdańskiej, geodeta.

Prelegenci |Mateusz Żuk

Mateusz Żuk

Specjalizuje się wykonywaniem analiz z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz trójwymiarowych danych przestrzennych w zakresie szeroko rozumianego planowania przestrzennego. Absolwent Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego kierunek Geografia oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej kierunek Geodezja i Kartografia.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78