centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXVI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII
Warszawa, 25.08.2016 Koordynator: Paulina Solińska

PROGRAM

25 sierpnia 2016 r.
10:00 Wykład wprowadzający w program: Znaczenie orzecznictwa sądowego dla realizacji praktyki prawnej
Sędzia Jerzy Stępień
10:40 Wykład: Orzecznictwo sądów polskich i europejskich z zakresu prawa autorskiego
 • Niekonstytucyjność art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  1. Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2015 r. SK 32/14
  2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 110/15
 • Zamieszczanie linków a naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych - orzecznictwo europejskie a polskie rozstrzygnięcia, w tym m.in.
  1. Wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r., C-466/12, w sprawie Svensson:
  2. Wyrok TSUE z dnia 21 października 2014 r., C-348/13 w sprawie BestWater:
  3. Wyrok TSUE z dnia 26 marca 2015 r., C-279/13 w sprawie C More:
  4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 1663/13
 • Ochrona prawno-autorska interfejsu graficznego użytkownika
  1. Wyrok TSUE z dnia 22 grudnia 2010 r., C-393/09, w sprawie BSA – SVAZ
 • Ochrona prawno-autorska wyglądu strony internetowej portalu
  1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt I ACa 1145/06
 • Odpowiedzialność hosting providera za naruszenie praw autorskich - na przykładzie wyroku w sprawie operatora portalu Chomikuj.pl.
  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 maja 2015 r., sygn. akt IX GC 791/12
 • Ochrona gier komputerowych w świetle prawa autorskiego - istotne kontrowersje prawne
  1. Wyrok TSUE z dnia 23 stycznia 2014 r., C-355/12 w sprawie Nitendo v. PC Box Srl
 • Wykorzystywanie cudzych utworów na stronach internetowych na przykładzie zamieszczania na map elektronicznych w celu wskazania lokalizacji
  1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach dnia 28 grudnia 2011 r., sygn. akt I ACa 639/11
  2. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 19 listopada 2015 r., sygn. akt II C 624/15
  3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 110/15
R.P. Ewa Kurowska – Tober
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Obrót niematerialnymi kopiami oprogramowania komputerowego w świetle orzecznictwa
 • dopuszczalność odsprzedaży niematerialnej (elektronicznej) kopii programu: wyrok TS UE w sprawie 128/11 UsedSoft v Oracle
 • reperkusje wyroku w sprawie UsedSoft w orzecznictwie państw członkowskich UE: wymogi dowodowe przy odsprzedaży używanego oprogramowania, "odsprzedaż" licencji grupowych
 • wyrok w sprawie UsedSoft w orzecznictwie sądów polskich
 • nowe spory zawisłe przed TS UE: sprawa C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken i C-166/15 Ranks i Vasiļevičs
dr Zbigniew Okoń
13:45 Przerwa
13:55 Wykład: Orzecznictwo sądów polskich i europejskich w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i udostępniania informacji publicznej oraz jego znaczenie dla stosowania nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznej.
 • Prawidłowa implementacja dyrektywy 2003/98/WE w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Rozróżnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz dostępu do informacji publicznej (dostępu do dokumentów)
 • Relacje ustaw określających zasady i tryb ponownego wykorzystywania oraz dostępu do informacji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
 • Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące używania środków komunikacji elektronicznej do składania wniosków o udostępnienie informacji: identyfikacja wnioskodawcy, wniosek anonimowy i obowiązek jego rozpatrzenia, ograniczenie dostępności systemu podmiotu zobowiązanego związane z ochroną antyspamową i konsekwencje jego zastosowania.
Adwokat dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:10 Przerwa
15:20 Wykład: Orzecznictwo sądów polskich i europejskich w zakresie Social Media
R.P. Dagmara Jaskulak
16:30 Zakończenie programu
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78