centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
poziom podstawowy
Warszawa, 6.09.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów: pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, czy członkowie komisji stypendialnych I instancji. Chodzi tu o osoby, które dopiero rozpoczynają pracę związaną z przyznawaniem stypendiów i zapomóg, jak również te, których staż pracy jest niewielki, czy też po np. urlopie wracają do pracy i w zakresie ich zadań będzie przyznawanie tytułowej pomocy. Celem szkolenia jest wprowadzenie do pomocy materialnej, zaprezentowanie najnowszych zmian oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy. Prezentowane treści wsparte są przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

Problematyka pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jest złożona. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że ich wykładnia i zastosowanie nastręczają wielu trudności. Stąd też liczne skargi studentów i doktorantów do sądów administracyjnych. Nie bez znaczenia są też kolejne zmiany w zakresie pomocy materialnej, co generuje obowiązek aktualizacji wiedzy. Celem szkolenia jest więc omówienie podstawowych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta i na przykładzie stypendium socjalnego ukazanie praktycznych aspektów postępowania oraz odpowiedniego stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dopełnieniem jest problematyka przyznawania zapomóg oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów). Szkolenie obejmuje również takie treści jak: status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej, system organów stypendialnych i organizacji pracy. Na uwagę zasługuje praktyczny aspekt szkolenia (m.in. elementy decyzji stypendialnych), zaś jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować podstawowe zagadnienia pomocne w procesie przyznawania pomocy materialnej.

Trener: Jacek Pakuła - Prawnik na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; członek komisji stypendialnych, a następnie przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014) oraz współautor pracy pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Świadczenia i postępowanie (Toruń 2016).

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

PROGRAM

1. Zagadnienia wprowadzające

 1. postawy prawne, w tym akty prawa wewnętrznego,
 2. status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej,
 3. cudzoziemcy a pomoc materialna,
 4. organy przyznające pomocy materialną.

2. Przesłanki przyznawania świadczeń pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne, ewentualnie zwiększone o tzw. dopłatę mieszkaniową,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. stypendium dla najlepszych doktorantów,
 5. zapomoga,

3. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta:

 1. pojęcie rodziny,
 2. dochód i sposób jego dokumentowania,
 3. dochód utracony i dochód uzyskany
 4. samodzielność finansowa.

4. Postępowanie administracyjne w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:

 1. odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. wszczęcie i przebieg postępowania,
 3. elementy decyzji i innych rozstrzygnięć.

5. Symulacja postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania pomocy materialnej.


Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78