centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
NOWA USTAWA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Warszawa, 27.04.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

W dniu 25 lutego 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy o ponownym wykorzystywaniu zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Nowa ustawy stanowi implementację dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE, ale jej przepisy istotnie modyfikują obecnie obowiązujące przepisy prowadząc do dalszego zróżnicowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu w stosunku do przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Celem konferencji jest wsparcie podmiotów zobowiązanych oraz użytkowników informacji w wykonaniu nowych przepisów. W trakcie konferencji zostaną przedstawione nowe regulacje prawne i różnice w stosunku do dotychczasowych oraz najważniejsze działania dostosowujące. Wyjaśnione zostaną także nowatorskie rozwiązania materiale i proceduralne, które znalazły się w nowym akcie.

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad:
adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

27 kwietnia 2016 r.
10:00 Otwarcie Forum. Przedstawienie tematyki i prelegentów
adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy
10:10 Wykład wprowadzający: Podstawowe założenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Maciej Groń
(Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji)
11:00 Wykład: Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego według nowej ustawy. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nowej regulacji ustawowej.
 • Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Zakres przedmiotowy informacji publicznej i informacji sektora publicznego.
 • Relacja między dostępem do informacji publicznej a ponownym wykorzystywaniem w świetl nowej regulacji prawnej.
 • Zakres podmiotowy ponownego wykorzystywania (podmioty uprawnione i zobowiązane).
dr Agnieszka Piskorz-Ryń
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
12:00 Przerwa
12:30 Wykład: Ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Zakres ograniczeń wynikający z art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Charakterystyka poszczególnych kategorii ograniczeń ponownego wykorzystywania.
 • Praktyczne problemy przy ustalaniu zakresu ograniczeń korzystania z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła
(Urząd Miasta Łodzi)
13:10 Wykład: Prawa własności intelektualnej w ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (ISP) a zakres wyłączności na podstawie praw własności intelektualnej
 • wykładnia pojęcia „pierwotny właściciel autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych” na gruncie przepisów o ponownym wykorzystywaniu ISP
 • warunki ponownego wykorzystywania ISP chronionych prawami wyłącznymi
 • szczególne warunki wykorzystywania zasobów BAM (biblioteki archiwa muzea)
 • rodzaje i zasady odpowiedzialności prawnej za naruszenie warunków ponownego wykorzystywania ISP
adw. Xawery Konarski
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Proceduralne aspekty ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Rozpatrywanie wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:
 • Sprawa indywidualna z zakresu ponownego wykorzystywania informacji. Sytuacje skutecznego złożenie wniosku o przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 • Dwa rodzaje wniosku w przedmiocie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Wniosek w sprawie przekazania informacji do wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 • Wymogi formalne wniosku i postępowanie z wnioskiem wadliwym.
 • Merytoryczne rozpatrzenie wniosku. Prawne formy działania podmiotu zobowiązanego. Łączenie elementów administracyjnoprawnych i cywilnoprawnych.
 • Szczególne czynności w postępowaniu w przypadku przedstawienia oferty (sprzeciw i jego rozpatrzenie wniosku, wycofanie wniosku).
 • Zakres stosowania k.p.a. w sprawach wnioskowych.
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
15:20 Wykład: Produkty o wartości dodanej oparte na informacji sektora publicznego – perspektywa użytkownika.
 • Open Data Barometer – 2015 r.
 • Dostęp do danych w USA: data.gov
 • Dostęp do danych w UE: Portal Otwartych Danych w Unii Europejskiej
 • Poziom dostępu do danych w Polsce: danepubliczne.gov.pl
 • Najważniejsze obszary zastosowania open data i OD500 Global Network
 • Ponowne wykorzystanie danych na przykładzie serwisu otwartedane.pl, sejsmometr.pl
 • Informacja prawna: Legalis
 • Informacja gospodarcza: BeckKRS
 • Informacja przestrzenna np. 4DMapper, ParkMan
 • Informacja meteorologiczna: Accuweather, Hurricane App
 • Dane transportowe: TripMate, jakdojade.pl
 • Zdrowie: Fooducate
 • Nieruchomości: http://www.buildingeye.com/
 • Edukacja: greatschools.org.
 • Środowisko naturalne: RiverState
 • Energetyka: AutoGrid System
dr hab. Przemysław Polański
(prof. nadzw. Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektor SIP Legalis w Wydawnictwie C.H.Beck)
16:00 Zakończenie konferencji.
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78