centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
RYZYKA NA RYNKU BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W KONTEKŚCIE PRAWNYM, FINANSOWYM
Warszawa, 25.10.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

25 października 2016 r.
10:00 Otwarcie seminarium, przedstawienie programu.
10:15 Wykład: Być brokerem czy agentem ubezpieczeniowym - czy tylko problem wyższego prestiżu zawodu ? Relacje pomiędzy brokerem a klientem - zasady reprezentacji klientów przez brokera ubezpieczeniowego:
 • Ramy prawne – prawne podstawy wykonywania zawodu brokera i agenta ubezpieczeniowego.
 • Istota różnic pomiędzy brokerem a agentem ubezpieczeniowym i ich świadomość po stronie klientów
 • Zakres odpowiedzialności brokera i agenta ubezpieczeniowego
 • Relacje z klientami – zakres obowiązków brokera i agenta ubezpieczeniowego w stosunku do klientów. Prawne podstawy tych obowiązków.
 • Przyszłość działalności brokera i agenta ubezpieczeniowego w świetle Insurance Distribution Directive.
Dr Paweł Sikora
(Kancelaria Prawna Kubas, Kos, Gałkowski)
11:15 Wykład: Kryteria wyboru brokera przez potencjalnego klienta. Etyczne podstawy biznesu ubezpieczeniowego.
 • Zaufanie jako podstawa wszelkich relacji interpersonalnych i biznesowych.
 • Teoria racjonalności i teorie behawioralne w zastosowaniu do biznesu brokerskiego i ubezpieczeniowego.
 • Ważne pytania:
  1. jak rozwiązać możliwy konflikt interesów przez brokera – pola tego konfliktu (właścicielski, managerski, klienci),
  2. na czym polega i jak budować oraz utrzymać przewagę konkurencyjną brokera ubezpieczeniowego nad innymi konkurentami na rynku,
  3. jak planować długookresowo przewagę przetargową w kontaktach z biznesem ubezpieczeniowym i w kontaktach z konsumentem usług ubezpieczeniowych oraz z ubezpieczeniobiorcami korporacyjnymi,
  4. jak przetrwać w czasach kryzysu wartości etycznych, gdy dotknięty nim został cały sektor a nawet cała gospodarka? Jak odbudować wizerunek sektora i swój własny?
 • Wartości etyczne a wartość goodwill w wycenie wartości firmy brokerskiej.
 • Proces wyboru brokera – kryteria formalne i pozaformalne . Praktyka i teoria.
Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
(Zakład Rynków Finansowych, WNE SGGW w Warszawie)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Nowe możliwości na rynku ubezpieczeń zdrowotnych:
 • rewolucyjne zmiany na rynku ubezpieczeniowym szansą dla ubezpieczeń zdrowotnych?
 • dystrybucja ubezpieczeń zdrowotnych w świetle nowej dyrektywy UE IDD,
 • ubezpieczenia zdrowotne jeden z najpopularniejszych benefitów pracowniczych – dlaczego?
Xenia Kruszewska
(Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Zmiany na rynku komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych:
 • rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych,
 • zmiany w podejściu do oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
 • ewolucja modelu biznesowego zakładów ubezpieczeń,
 • dane finansowe dotyczące rynku.
Dr Renata Pajewska-Kwaśny
(Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń, Instytut Bankowości Ubezpieczeń Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa)
15:30 Zakończenie szkolenia.
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78