centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
RYZYKA NA RYNKU BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W KONTEKŚCIE PRAWNYM, FINANSOWYM
Warszawa, 25.10.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Irena Jędrzejczyk

Irena Jędrzejczyk

Irena Jędrzejczyk

Irena Jędrzejczyk – profesor dr hab. nauk ekonomicznych; absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie; pracowała na stanowisku Dyrektora Centrum Kształcenia Kadr w zakresie Ubezpieczeń i kierownika Katedry Rynku Ubezpieczeniowego na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń w Akademii Ekonomicznej w Katowicach do 2006 roku; zatrudniona od 2006 roku w Zakładzie Prawa i Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Od roku akademickiego 2011/2012 objęła kierownictwo Zakładu Rynków Finansowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
Pierwsze doświadczenia w kierowaniu projektami międzynarodowymi nabyła sprawując funkcję koordynatora projektu unijnego JEP 11015 w ramach programu Tempus Phare w latach 1996-1999; badania naukowe poświęcone najnowszym trendom rozwojowym sektora finansowego w Europie i na świecie oraz działalność edukacyjną w tym zakresie prowadziła we współpracy z partnerami zagranicznymi: Uniwersytet w Trewirze, Uniwersytet w Zurichu, Karel de Grote Hoogeschool w Antwerpii, Centre National d’Études Supérieures de Sécurité Sociale (CNESSS) w Saint Etienne, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Uniwersytet im. Masaryka w Brnie i Uniwersytet w Bonn; jest członkiem krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych zajmujących się inwestowaniem, finansami i ubezpieczeniami a także ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( do roku 2006 też ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej); w roku 2006 powołana została w skład Komisji ds. Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych a w latach 2007 -2011 pozostawała na stanowisko arbitra Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych
Zaangażowana jest we współprace z organizacjami samorządu gospodarczego ubezpieczeń, w tym z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, w której pełniła funkcję wiceprezesa.
Nawiązała, sformalizowała w postaci porozumień z macierzystą Uczelnią SGGW w Warszawie współpracę ze Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polską Izbą Odszkodowań.
Jest członkiem rady naukowej czasopism związanych z ubezpieczeniami takich jak: Wiadomości Ubezpieczeniowe oraz Rozprawy Ubezpieczeniowe ( do 2016 roku), „Ubezpieczenia w rolnictwie” (przy KRUS), „Annals of Marketing, Management & Economics International Journal i in..
Uczestniczy lub prowadzi prace gremiów konkursowych, w tym jako członek Jury Konkursu Rzecznika Ubezpieczeń a później Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę dyplomową i doktorską z ubezpieczeń a także przez wiele edycji jako przewodnicząca Jury w Konkursie Gazety Bankowej na najlepszego Ubezpieczyciela i na najlepszego managera w ubezpieczeniach oraz jako członek - lub w niektórych edycjach jako przewodnicząca- Kapituły Honorowej Nagrody Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka im. Tadeusza Sangowskiego.
Jest laureatką licznych krajowych i regionalnych nagród i wyróżnień, m. in. takich jak: nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1987); Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki”, UKFiT (1992); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995); Srebrny Krzyż Zasługi Prezydent RP (1997); Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Minister Środowiska (2006); Nagroda Honorowa Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka im. Tadeusza Sangowskiego „Lider edukacji ubezpieczeniowej” (2008), Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Prezydent RP, Warszawa 2012, Honorowa Odznaka za Zasługi dla Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki (2015) Hobby: turystyka górska (wędrowna), fotografia, muzyka klasyczna, poezja Życie rodzinne: dwóch synów: Amadeusz i Piotr; trojke wnucząt: Bartosz, Olga i Klaudiusz.

Prelegenci | Xenia Kruszewska

Xenia Kruszewska

Xenia Kruszewska

Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA.
Przede wszystkim praktyk, ale z solidnym przygotowaniem teoretycznym. Zdradziła zawód lekarza dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ideą których została zarażona pracując w Mazowieckiej i Branżowej Kasie Chorych.
Doradzała Towarzystwom Ubezpieczeń przygotowującym ubezpieczenia zdrowotne, budowała i zarządzała prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi jako Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jako broker, potem multiagent przygotowywała i pośredniczyła w sprzedaży programów zdrowotnych i ubezpieczeń indywidualnych. Współtworzyła i zarządzała działalnością pierwszego w Polsce portalu porównującego i oferującego prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla klientów indywidualnych.
Na warszawskich uczelniach wyższych od lat wykłada zagadnienia związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, systemami ochrony zdrowia, likwidacją i zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeń osobowych.
Całe doświadczenie i pasję włożyła wraz kolegami w zbudowaniu pierwszego Polsce Towarzystwa Ubezpieczeń specjalizującego się wyłącznie w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych – Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA.

Prelegenci | Renata Pajewska – Kwaśny

Renata Pajewska – Kwaśny

Renata Pajewska – Kwaśny

Starszy wykładowca w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie., organizatorka wielu studiów podyplomowych o tematyce ubezpieczeniowej i finansowej, wykładowca na studiach magisterskich, licencjackich i doktoranckich oraz wielu szkoleniach o tematyce finansowej dla kadry kierowniczej i pionów finansowych. Od września 2016 r. prodziekan Studium Magisterskiego SGH.
Autorka wielu artykułów i publikacji książkowych z zakresu ubezpieczeń, zarządzania, i finansów.

Prelegenci | Paweł Sikora

Paweł Sikora

Paweł Sikora

Adwokat. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa spółek i prawa upadłościowego. Koncentruje się na projektach dotyczących zmian podmiotowych przedsiębiorstw: fuzje, przejęcia i inne formy restrukturyzacji oraz upadłości. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym (w tym na rzecz spółek giełdowych) oraz opracowywaniem efektywnych strategii procesowych. Brał udział w kluczowych transakcjach korporacyjnych (również o zasięgu międzynarodowym) i audytach dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Posiada doświadczenie w doradztwie inwestorom krajowym i zagranicznym w procesach negocjowania i zawierania umów najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali oraz w dalszych stadiach procesu inwestycyjnego. Doradza również klientom korporacyjnym w zakresie zawierania innych umów cywilnoprawnych. Zakres jego doświadczenia obejmuje także doradztwo na rzecz banków oraz deweloperów w zakresie zabezpieczania instrumentów finansowych na różnych etapach inwestycji. Prelegent podczas III Polsko-Ukraińskiego Dnia Prawnego w Kijowie (2015).

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78