centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
Warszawa, 6.04.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłową ocenę, ponoszenie i rozliczanie wydatków finansowanych w projektach UE na lata 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kwalifikowalności wydatków zgodnie z nowymi wytycznymi oraz rozliczania wydatków we wnioskach o płatność składanych przez system teleinformatyczny SL2014.

Metodologia prowadzenia zajęć – formuła warsztatów z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych:
1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
2. Studia przypadków
3. Ćwiczenia w grupach
4. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Wykładowca: Ingrid Szrajer

PROGRAM

I. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020:

 1. Ocena kwalifikowalności wydatku
 2. Matryca logiczna kwalifikowalności
 3. Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 4. Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli
 5. Zakaz podwójnego finansowania
 6. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców (kiedy zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku ?)
 7. Środki trwałe - zakup czy amortyzacja?
 8. VAT
 9. Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 10. Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
 11. Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych
 12. Uproszczone metody rozliczania wydatków
 13. Wydatki niekwalifikowalne

II. Wstęp do rozliczania projektów w latach 2014-2020

 1. Wnioski o płatność w systemie teleinformatycznym SL2014
 2. Rozliczanie efektów projektu

III. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Ramowy harmonogram:
09:30 - rozpoczęcie zajęć
13:10 - przerwa na lunch
13:40 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78