centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SL2014.
Warszawa, 22.06.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników i uczestniczki procesu sprawozdawczości rzeczowej i finansowej przy rozliczaniu nowych projektów unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014. Ponadto uczestnicy i uczestniczki zdobędą lub zaktualizują wiedzę w zakresie kwalifikowalności głównych wydatków w projektach, w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w tym obszarze, co pozwoli im uniknąć niekwalifikowalności w projektach.

Metody szkoleniowe wykorzystywane w programie:
1. Prezentacja systemu SL2014
2. Prezentacja multimedialna w zakresie kwalifikowalności wydatków
3. Ćwiczenia
4. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia: 09:30 – 16:00

Wykładowca: Ingrid Szrajer

PROGRAM

 1. Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem wielkiej przygody beneficjenta w przejrzystym świecie SL2014
  1. Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób do działania w systemie?
  2. Kiedy mogę zacząć działać w systemie?
 2. Praca w systemie SL2014 krok po kroku
  1. Praktyczne wykorzystanie Modułu Korespondencja
  2. Rejestracja Harmonogramu płatności
  3. Zgłoszenie informacji o zamówieniach i kontraktach w ramach PZP
 3. Zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP
  1. Kiedy każdego beneficjenta obowiązuje zasada konkurencyjności, a kiedy tylko część?
  2. Kiedy i jakie obowiązuje beneficjenta rozeznanie rynku?
 4. Najważniejsze aspekty kwalifikowania wydatków w ramach nowych projektów:
  1. Matryca logiczna kwalifikowalności
  2. Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne)
  3. Środki trwałe – zakup, amortyzacja czy leasing istotne zmiany
  4. Trwałość projektów – nowe podejście
  5. Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem, działań rekrutacyjnych, informacyjno-promocyjnych i kosztów ogólnych
 5. Rozliczanie projektów w systemie SL2014
  1. Wnioski o płatność w systemie SL2014
   1. Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny itd.)
   2. Przygotowywanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki i przesłanie do opiekuna projektu
  2. A jeśli nasz wniosek będzie miał błędy?
   1. procedura wycofania wniosku o płatność
   2. poprawa wniosku przez beneficjenta
   3. korekta wniosku przez opiekuna projektu
 6. Dyskusja i konsultacje z trenerką
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78