centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
Warszawa, 31.08.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych i pracowników szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni, uczelni medycznych które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS i EFRR).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów sektora zdrowia w ramach Nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:
1. Prezentacja multimedialna
2. Ćwiczenia w grupach
3. Dyskusja

Wykładowca: Ingrid Szrajer

PROGRAM

 1. Nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020
 2. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nie tylko POIŚ dla sektora zdrowia:
  1. Projekty inwestycyjne w ramach POIŚ i RPO
  2. Projekty informatyczne w ramach II Osi POPC i RPO
  3. Projekty edukacyjne i rozwojowe w ramach III i IV Osi POWER oraz RPO
  4. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach POWER
 3. Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
  1. Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
  2. Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
  3. Realizacja wskaźników warunkiem uzyskania dofinansowania
 4. Zasady wyboru projektów
  1. Tryby wyboru projektów
  2. Zasady i kryteria wyboru projektów
  3. Procedura odwoławcza.
 5. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020
  1. Zakup środków trwałych dla potrzeb projektu
  2. Trwałość projektu - istotne zmiany
  3. Wynagrodzenie personelu - istotne zmiany
  4. Uproszczone formy rozliczania wydatków
 6. Dyskusja i konsultacje z trenerką
Ramowy harmonogram:
09:30 - rozpoczęcie zajęć
13:10 - przerwa na lunch
13:40 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78