centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM
jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu
Warszawa, 6.12.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szanowni Państwo, w ramach warsztatów „Zaawansowane techniki digitalizacyjne w muzeum – jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu” realizowanych w ramach cyklu „Nowoczesne Muzea i Galerie” Centrum Promocji Informatyki przygotowało dla Państwa nową propozycję spojrzenia na zagadnienie oferowaną w nowej formie realizacyjnej. Niniejsze warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem w muzeum danych cyfrowych. Punktem wyjścia nie jest tu jedna technologia czy też grupa technologii, ale finalny efekt obserwowany przez końcowego użytkownika. W ocenie osoby prowadzącej szkolenie przyszłość digitalizacji muzealnej to nie wprowadzenie jednej uniwersalnej technologii, ale łączenie różnych technik 2D i 3D w celu osiągnięcia najlepszego efektu. Zaproponowana formuła warsztatów w połączeniu z niewielką liczbą uczestników daje możliwość lepszego dostosowania sposobu prezentacji do zainteresowań i poziomu wiedzy poszczególnych uczestników. W ramach warsztatów poza wprowadzającymi prezentacjami przewidziana jest dyskusja konkretnych problemów i scenariuszy zgłoszonych przez osoby biorące w nim udział. W ten sposób możliwe będzie pokazanie tego jak prezentowane zagadnienia odnoszą się do sytuacji panującej w konkretnym muzeum oraz tego jak mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu konkretnej ekspozycji.

Warsztaty poprowadzi: Eryk Bunsch
Dyplomowany konserwator dzieł sztuki (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie). Od 2000 zatrudniony w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, początkowo w Dziale Konserwacji, a od 2011 w Dziale Dokumentacji i Cyfryzacji, od 2013 kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej. Od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej rozwija techniki precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej w oparciu o skanowanie z oświetleniem strukturalnym. Od 2011 ekspert Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i od 2012 Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakresie cyfrowych technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Realizował w muzeum siedem projektów rozwojowych z zakresu digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Od 2012 członek komitetu sterującego akcji COST TD 1201 "Colour and Space in Cultural Heritage".
Autor i współautor wielu opracowań z zakresu konserwacji dzieł sztuki, precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej i archeologii.

Harmonogram warsztatów:
10:00 - 10:15 rozpoczęcie warsztatów połączone z krótkim przedstawieniem uczestników
10:15 – 12:00 Metodyka procesu cyfryzacji
12:00 – 12:30 przerwa obiadowa
12:30 – 14:30 Zakresy wykorzystania danych cyfrowych
14:30 – 14:45 przerwa
14:45 – 16:15 Realizacja konkretnych projektów digitalizacyjnych
16:15 zakończenie warsztatów połączone z rozdaniem certyfikatów

Zakres tematyczny:

1. Metodyka procesu cyfryzacji (budowa strategii digitalizacyjnej dla instytucji)

Planowane cele procesu digitalizacji – określenie własnych potrzeb w zakresie efektu procesu cyfryzacji (określenie tego, które działy muzeum będą wykorzystywały wytworzone dane, jaki będzie zakres obiektów podlegających cyfryzacji, jakie są grupy docelowe końcowych użytkowników)
Wybór ścieżki technologicznej – łączenie metod w celu optymalizacji efektu (analiza mocnych i słabych stron technik digitalizacyjnych 2D i 3D)

2. Zakresy wykorzystania danych cyfrowych

Zwiększenie atrakcyjności ekspozycji (elementy multimedialne, rzeczywistość wzbogacona)
Udostępnienie części zbiorów poprzez Internet (wizerunki z metadanymi, animacje, interaktywne galerie modeli trójwymiarowych)
Wsparcie procesów edukacyjnych (tworzenie prezentacji, wydruki trójwymiarowe)
Możliwości wizualizacji danych trójwymiarowych (na monitorach 2D, 3D)

3. Realizacja konkretnych projektów digitalizacyjnych

Skład zespołu realizującego zadanie (współpraca muzeum – uczelnia)
Planowanie procesu digitalizacji (akwizycja danych, przetwarzanie danych pomiarowych, weryfikacja jakości, archiwizacja efektów projektu, przygotowanie produktów dla końcowych użytkowników, udostępnianie)
Potencjalne źródła zewnętrznego finansowania (działania konsorcyjne)
Program
Informacje organizacyjne
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78