centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
OPRACOWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZEZ ARCHIWA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI
Warszawa, 23.11.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

23 listopada 2016 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, wykład wprowadzający: Archiwalna obsługa dokumentacji w systemie klasy EZD na przykładzie rozwiązań systemu EZD TiMSI e-Kancelaria
Dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
11:00 Wykład: Realizacja obowiązków wobec dokumentacji tradycyjnej w archiwum zakładowym podmiotu działającego w systemie klasy EZD
 • Uwarunkowania prawne funkcjonowania archiwum spraw elektronicznych, archiwum dokumentacji tradycyjnej oraz wykorzystywania systemów teleinformatycznych do wspomagania postępowania z dokumentacją tradycyjną
 • Archiwizowanie w archiwum zakładowym podmiotu dokumentacji elektronicznej i dokumentacji tradycyjnej
 • System EZD jako magazyn dokumentacji i danych elektronicznych powiązanych ze sprawami tradycyjnymi
 • Możliwości nadzoru nad sposobem prowadzenia dokumentacji tradycyjnej przy pomocy systemu EZD
 • Realizacja zadań archiwum zakładowego wobec dokumentacji tradycyjnej przy pomocy podstawowych funkcjonalności systemu EZD
 • Możliwości korzystania z programu do obsługi dokumentacji tradycyjnej w archiwum zakładowym podmiotu działającego w systemie EZD
 • Perspektywy i możliwości tworzenia w systemach EZD modułów do obsługi dokumentacji tradycyjnej gromadzonej w archiwach zakładowych.
 • Skutki wykorzystywania narzędzi informatycznych dla postępowania z dokumentacją tradycyjną
Jarosław Orszulak
(koordynator czynności kancelaryjnych i archiwista zakładowy, ekspert w zakresie postępowania z dokumentacją)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Archiwalne opracowanie fotografii analogowych i cyfrowych
 • Różne definicje fotografii (definicja fotografika, konserwatora archiwaliów i archiwisty)
 • Fotografia dla archiwisty (co nas interesuje, dlaczego i jak gromadzimy fotografie)
 • Fotografia analogowa i cyfrowa (różnice i podobieństwa)
 • Przepisy metodyczne dot. opracowania fotografii w archiwach państwowych (inf. o aktualnych przepisach metodycznych, ale także o wcześniejszych, które cały czas są stosowane w relacji archiwum zakładowe - archiwum państwowe)
 • Elementy opisu fotografii (jakie informacje podajemy i jak je pozyskujemy)
 • Wartościowanie materiałów fotograficznych (czym jesteśmy zainteresowani w archiwach państwowych)
 • Techniczne zabezpieczenie fotografii (album czy pudło archiwalne)
 • Opracowanie fotografii a jej udostępnianie (inf. o prawie autorskim, pierwsza publikacja fotografii)
 • Przykładowe fotografie, ich opis lub jego brak
 • Przykładowe katalogi/inwentarze zbiorów fotograficznych.
Iwona Fischer
(Archiwum Narodowe w Krakowie)
13:20 Wykład: Brakowanie dokumentacji elektronicznej
Kazimierz Schmidt
(ekspert)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Wykład: Zmiany w przepisach wprowadzone w 2016 r. dotyczące udostępniania materiałów archiwalnych
 • Ogólna charakterystyka zmian i ich zakres.
 • Zasady ogólne dostępu do państwowego zasobu archiwalnego.
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych w t. zw. podmiotach zobowiązanych, w tym zmiany dotyczące archiwów wyodrębnionych
 • Udostępnianie dokumentacji w archiwach zakładowych, w tym szczególny status niektórych archiwów zakładowych.
dr Marek Konstankiewicz
(UMCS Lublin)
15:15 Wykład: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w archiwach. Nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w działalności archiwów.
 • Geneza uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z 2016 r.
 • Zakres stosowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do archiwów tworzących państwową sieć archiwalną oraz innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego
 • Relacja między ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Podstawowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Tryby udostępnienia (przekazywania) informacji do ponownego wykorzystywania
dr Grzegorz Sibiga
Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy
16:00 Podsumowanie, zakończenie seminarium
Dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78