centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
CO SIĘ ZMIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM USTAWY O RE-USE
Warszawa, 8.09.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

8 września 2016 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek
10:10 Wykład: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - korzyści, koszty, bariery
 • Kto i jak korzysta z informacji publicznej
 • Metody szacowania kosztów i korzyści
 • Kilka barier i problemów technicznych, świadomościowych i organizacyjnych
 • Otwarte dane - klasyfikacja, kryteria, wykorzystanie
 • Oszacowania wielkości rynku w Polsce i w Europie
dr Tomasz Kulisiewicz
(Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
11:00 Wykład: Uwarunkowania udostępniania informacji publicznej w postaci przetworzonej. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie
 • informacja publiczna prosta a przetworzona - zakres pojęcia
 • przesłanka interesu publicznego
 • informacja przetworzona a ponowne wykorzystanie informacji
dr Krzysztof Siewicz
(prawnik)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Optymalne modele ochrony informacji w administracji publicznej
dr Agnieszka Gryszczyńska
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet KSW)
13:30 Wykład: Ochrona informacji niejawnych a dostęp do informacji publicznej
 • informacja publiczna, informacja sektora publicznego a informacja niejawna – wobec ustawy o ReUse
 • informacja niejawna bez klauzuli
 • czy informacja z klauzulą może być dostępna?
 • granice dostępu do informacji niejawnej
 • decyzja organu i kontrola sądowa
Kamil Stolarski
(Uniwersytet Jagielloński, radca prawny, SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Wykład i dyskusja: Znaczenie nowej ustawy o re-use, która znowelizowała udip
 • Kilka słów o przebiegu prac nad nowelizacją ustawy w poprzednich latach.
 • Dualizm: dostęp do informacji publicznej vs. ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego.
 • Re-use informacji BAM (Biblioteki, Archiwa, Muzea).
 • Problem opłat i licencji.
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
15:30 Zakończenie seminarium, wręczenie Certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78