centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE
UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ AWANSOWANYCH
W TZW. NOWEJ PROCEDURZE
Warszawa, 13.09.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Nowelizacja zasad postępowania w awansach naukowych została przeprowadzona kilka lat temu. Jednakże dopiero teraz, wraz ze wzrostem liczby “nowych postępowań”, pojawiają się nietypowe problemy oraz wątpliwości interpretacyjne. W wielu jednostkach wypracowywane są sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Dlatego też zaproszeni eksperci wskażą podstawowe zasady, jakie są podstawą nowych postępowań, przedstawią sposoby rozwiązywania pojawiających się wątpliwości oraz zaprezentują, jak prawidłowo nadać habilitację, czyli jak powinno wyglądać podejmowanie uchwał kończących postępowanie habilitacyjne.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

PROGRAM

13 września 2016 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:10 Wykład: Prawne uwarunkowania postępowań habilitacyjnych oraz rola Centralnej Komisji ds. Stopni i tytułów w postępowaniach.
Prof. zwycz. Hubert Izdebski
(Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Dyrektor Instytutu Prawa, Sekretarz C.K. do spraw Stopni i Tytułów Naukowych)
11:00 Wykład: Postępowania nadzwyczajne: utrata uprawnień do nadawania stopni, odebranie stopnia naukowego:
 • Przesłanki wznowienia postępowania ws. awansu naukowego.
 • Tryb postępowania wznowieniowego i wznowionego.
 • Przesłanki stwierdzenia nieważności postępowania awansowego.
 • Tryb stwierdzenia nieważności postępowania awansowego.
 • Skutki wznowienia lub stwierdzenia nieważności postępowania.
 • Przesłanki, tryb i skutki ograniczenia lub pozbawienia uprawnień do nadawania stopni.
Piotr Pokorny
(Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i dyskusja: Zmiany w trybie i warunkach przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesur w świetle Rozporządzenia MNiSW z dnia 30 października 2015 r.
W prezentacji zostaną omówione najważniejsze zmiany, które pojawiły się wraz z opublikowaniem 30 października 2015 r. nowego rozporządzenia, które zastąpiło wcześniejsze z roku 2014. W nowym rozporządzeniu pojawiły się istotne doprecyzowania, np.: kiedy w starym rozporządzeniu jest mowa o „Jednostce organizacyjnej”, to w nowym jest doprecyzowanie, że chodzi o „jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia…”, kiedy w starym rozporządzeniu jest mowa o „działalności popularyzującej naukę”, to w nowym rozszerza się to na „działalność popularyzującą naukę i sztukę”. Jednocześnie w nowym rozporządzeniu jednoznacznie przypomina się o niemożności uwzględniania w procedurach osób, co do których zachodzi podejrzenie braku bezstronności.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
13:30 Wykład i dyskusja: Jak prawidłowo nadać habilitację? Podejmowanie uchwał kończących postępowanie habilitacyjne.
prof. Jerzy Brzeziński
(członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
14:40 Przerwa
15:00 Wykład: Jak postępować w przypadku odmowy nadania stopnia naukowego w tzw. nowej procedurze habilitacyjnej.
 • Powiększać dorobek naukowy czy rynek usług prawnych? Perspektywa prawnika a perspektywa naukowca.
 • Wady i uchybienia proceduralne i ich skutki dla uchylenia uchwały o odmowie nadania stopnia:
  1. na etapie doboru recenzenta,
  2. na etapie formułowania recenzji,
  3. na etapie komisji habilitacyjnej,
  4. na etapie decyzji rady.
 • Przykładowe odwołania, sposób stawiania zarzutów.
 • Etap sądowo-administracyjny.
mec. Marcin Chałupka
16:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78