centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE
UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ AWANSOWANYCH
W TZW. NOWEJ PROCEDURZE
Warszawa, 13.09.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jerzy Marian Brzeziński

Jerzy Marian Brzeziński

Jerzy Brzeziński

Członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium PAN; profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu (dyrektor Instytutu od 1999 r.). Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego.
Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, metodologia psychologii, diagnostyka psychologiczna, psychometria, metody statystyczne w zastosowaniach psychologicznych, etyka zawodu psychologa. Jest autorem licznych prac z zakresu metodologii, psychometrii, diagnostyki psychologicznej, zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych oraz naukoznawstwa.
Jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu (nieprzerwanie od 1991 r.). Był członkiem Komitetu Badań Naukowych (przez trzy kadencje) i Rady Nauki przy MNiSzW (przez jedną kadencję). Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN. Jest redaktorem naczelnym wydawanego przez PAN kwartalnika Nauka.

Prelegenci | Marcin Chałupka

Marcin Chałupka

Marcin Chałupka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W latach 2006-2009 związany z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestnik prac nad tworzeniem (2004-2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Członek Zespołu realizatorów projektu "Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego" w Fundacji Rektorów Polskich. Wpisany na Listę Ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.
W specjalizacji realizuje szkolenia zamknięte dla uczelni oraz (we współpracy z wiodącymi firmami) prowadzi szkolenia otwarte. Autor m.in. cyklu publikacji w Forum Akademickim, komentarzy do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. Więcej na www.chalupka.pl

Prelegenci | Hubert Izdebski

Hubert Izdebski

Hubert Izdebski

Radca prawny, adwokat; profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Dyrektor Instytutu Prawa; do 1.10.2015 r. prof. zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1994-98; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2003 r.); wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, m in. we Francji, Szwajcarii, W. Brytanii i USA; autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego (w tym komentarzy do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy o fundacjach i prawa o stowarzyszeniach, oraz Kodeksu cywilnego); od1991 r. zaangażowany w prace – w których uczestniczyli też pozostali Partnerzy- nad reformą administracji publicznej, w szczególności reformą „centrum rządu” (1991-93),kształtowaniem nowego ustroju Warszawy (1993-94), reorganizacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1993-94) i reformą centrum gospodarczego i administracyjnego Rządu (1995-97), ekspert OECD w zakresie zarządzania publicznego; autor lub współautor wielu aktów normatywnych; członek Polskiego Towarzystwa Legislacji;

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Piotr Pokorny

Piotr Pokorny

Piotr Pokorny

Współtwórca Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym. Wśród jego zainteresowań praktycznych i naukowych znaleźć można także: legislację, procedury administracyjne, jakość kształcenia oraz zagadnienia sprawności, efektywności i jakości działania w administracji publicznej.
W latach 2013-2014 uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych. Autor szeregu interpretacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce.

program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78