centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

XXIII FORUM ADO/ABI
XXIII FORUM ADO/ABI "ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WEDŁUG OGOLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
Warszawa, 28.11.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski

Prezes Zarządu European Network Security Institute (ENSI), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI), Wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Brał udział w pracach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2008 - 2010). Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (15 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM - BCP, Metodyki TSM - całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 200 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 10 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) w ramach Studium Podyplomowego "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT". Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych.

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Naukowiec, dydaktyk i praktyk zarządzania biznesem.
W przeszłości :
m.in. dyrektor informatyki Giełdy Papierów Wartościowych, członek zarządu i dyrektor zarządzający PZU, kierownik europejskiego projektu Platformy Lokalizacyjnej (część systemu ratownictwa E112). Laureat nagrody "Lider Informatyki" (jako dyrektor IT Giełdy) tygodnika Computerworld w 1998 i 1999 r.
Obecnie:
doradca biznesowy, przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. K.Bartla, członek Rady Naukowej GIODO.
naukowiec i dydaktyk na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej ; gościnnie wykładowca Collegium Civitas, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; laureat nagród Ministra Przekształceń Własnościowych i Rektora Politechniki Warszawskiej; autor przeszło 200 publikacji, redaktor monografii: "Informatyka gospodarcza" (nagroda wydawców ekonomicznych 2011) i "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym"; autor książek: "Bezpieczeństwo systemów informacyjnych" i "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania".
Więcej - www.januszzawilaniedzwiecki.com

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78