centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XI seminarium z cyklu PRAKTYCZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI "BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI - UWARUNKOWANIA PRAWNE, ORGANIZACYJNE I TECHNOLOGICZNE"
Warszawa, 07.03.2017 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Robert Berliński

Robert Berliński

Robert Berliński

Ma ponad 15 - letnie doświadczenie zawodowe. Swoją pracę rozpoczął, jako projektant instalacji telekomunikacyjnych oraz energetycznych w spółce świadczącej usługi w branży IT. Umiejętności, które tam zdobył zaowocowały współpracą z grupą SOFTBANK (dziś ASSECO), gdzie zajmował się przygotowaniem infrastruktury technicznej dla realizowanych przez spółkę projektów. Uczestniczył w realizacji wielu projektów zarządzając zespołem przygotowującym infrastrukturę energetyczną oraz teletechniczną. W swoim dorobku zawodowym może pochwalić się przygotowaniem projektów koncepcyjnych, technicznych oraz realizacją kilkunastu obiektów Centrów Przetwarzania Danych (DATA CENTER). Obecnie współpracuje z wieloma firmami z branży IT, gdzie wykorzystując swoje doświadczenie oraz umiejętności wspiera realizację budowy takich inwestycji. Aktualnie w firmie BCA Group zajmuje się doradztwem w zakresie realizacji dobrych praktyk wykonywania testowania i odbiorów infrastruktury krytycznej obiektów DataCenter (commissioning). Był uczestnikiem wielu projektów Centrów Przewarzania Danych zarówno na terenie Polski jak i Europy, podczas których poznał różne rozwiązania techniczne. Obecnie swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera partnerów biznesowych uczestnicząc w realizacjach obiektów Data Center na terenie Polski i Europy.
Jako pierwszy w Polsce uzyskał akredytację specjalisty Uptime institute - ATS Accredited Tier Specialist oraz certyfikację CDCDP™ (Certified Data Center Design Professional CNet). Pierwszy w Polsce uzyskał certyfikację obiektu zgodnie z wymogami TIER III według wytycznych Uptime Institute. Aktualnie przy współpracy z firmą EPI z Singapuru promuje certyfikację obiektów względem wytycznych ANSI/TIA-942 oraz nowe standardy utrzymania obiektów Data Center.

Prelegenci | Tadeusz Daszczyński

Tadeusz Daszczyński

Tadeusz Daszczyński

Wykładowca i pracownik w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, zajmujący się tematyką aparatów elektrycznych, transformatorów elektroenergetycznych i niezawodności urządzeń i aparatów elektrycznych. Od 06.2016 r. doktor nauk technicznych, od 11.2016 r. Adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 2012 r. wraz z zespołem badawczym z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej współpracował z firmą Nixen Sp. z o.o. przy wykonywaniu prób i testów współdziałania urządzeń i systemów w LINX Data Center w Warszawie. Na ich podstawie przygotował 2 publikacje dla czasopisma Przegląd Elektrotechniczny i Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych. Od 2015 r. posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Prelegenci | Damian Klimas

Damian Klimas

Damian Klimas

Associate w kancelarii prawnej Szostek_Bar i Partnerzy, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach pracy zawodowej zajmował się w szczególności świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w dziale compliance międzynarodowej grupy kapitałowej z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Był również członkiem zespołu prawnego przygotowującego emisję obligacji korporacyjnych. Posiada znaczące doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, sporządzaniu umów, a także opinii prawnych. Prelegent na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, autor publikacji naukowych z zakresu prawa mediów elektronicznych, w tym umów licencji. Przygotowuje rozprawę doktorską o umowach SaaS.

Prelegenci |Krzysztof Marszałek

Krzysztof Marszałek

Krzysztof Marszałek

Krzysztof Marszałek – właściciel firmy EMCEK. specjalista ds. spraw zabezpieczeń elektromagnetycznych.

Prelegenci | Jarosław Szumer

Jarosław Szumer

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe zarządzania i bankowości). 30 lat doświadczenia w IT, w tym ponad 20 na stanowiskach menadżerskich. Ponad 15 lat pracy w zagranicznych bankach komercyjnych i innych instytucjach sektora finansowego w Polsce. Obecnie zajmuje się bezpieczeństwem informacji w jednej z instytucji administracji publicznej. Wieloletni programista, projektant i kierownik projektów IT, także międzynarodowych. Posiada certyfikaty ITIL, PRINCE2. Audytor wewnętrzny SZJ, SZBI i SZBiHP. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa informacji postrzeganej w kontekście normy ISO/IEC 27001. Fan metodyki SixSigma. Prywatnie interesuje się m.in. muzyką klasyczną i amatorskim śpiewem chóralnym.

Program
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78