centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
VII FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
Warszawa, 23.11.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Podczas Forum poruszone zostaną aktualne tematy dotyczące stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Stałym elementem Forum jest przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego. W zakresie rozróżnienia instytucji dostępu do informacji oraz ponownego wykorzystywania już można wskazać pewne kierunki wykładni dokonywanej przez sądy i ustalać ich konsekwencje w praktyce działania podmiotów wykonujących zadania publiczne. Innym aktualnym problemem jest potrzeba określenia relacji miedzy przepisami o dostępie do informacji (o ponownym wykorzystywania informacji) oraz zaczynającym obowiązywać w Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018 r. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W programie Forum znajdują się również wykłady poświęcone dwóm elektronicznym trybom udostępniania (zamieszczaniu informacji w BIP i CRIP) i bieżącym problemom związanym z ich funkcjonowaniem.

Redakcja programu i prowadzenie obrad: adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

23 listopada 2017 r.
10:00 Otwarcie Forum i przedstawienie programu
adw. dr Grzegorz Sibiga
10:10 Wykład: Aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach dostępu do informacji publicznej
 • Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną w świetle prawa do informacji
 • Jawność wynagrodzeń oraz wykształcenia jako informacja publiczna.
 • Czy i kiedy wnioski można składać meilowo?
 • Zakres wyłączenia jawności umów cywilno-prawnych.
 • Prawo nieletnich do informacji publicznej.
dr Piotr Sitniewski,
(Prezes Fundacji Jawnosc.pl)
11:10 Wykład: Konsekwencje rozpoczęcia obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (od 25.05.2018) na relację ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Geneza i podstawowe zasady - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Przepisy i motywu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące relacji miedzy ochroną danych osobowych a dostępem i ponownym wykorzystywaniem
 • Ocena zgodności przepisów ogólnego rozporządzenia z obowiązującymi przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej i przepisami ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Konsekwencje rozpoczęcia obowiązywania ogólnego rozporządzenia dla wykonywania tych przepisów.
adw. dr Grzegorz Sibiga
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Problemy ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz dotychczasowej praktyki w działalności administracji publicznej
 • Pojęcie ponownego wykorzystywania i jego elementy składowe,
 • Rozróżnienie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 • Ograniczenia ponownego wykorzystywania na gruncie art. 6 upw,
 • Kwestie proceduralne dotyczące ponownego wykorzystywania.
dr Agnieszka Piskorz-Ryń,
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
13:20 Panel dyskusyjny: Jak odróżnić wniosek o dostęp do informacji publicznej od wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego i jakie są konsekwencje wyboru właściwych przepisów?
Uczestnicy:
dr Piotr Sitniewski,
dr Agnieszka Piskorz-Ryń,
adw. dr Grzegorz Sibiga
Rafał Kula
13:45 Przerwa na kawę
14:05 Wykład: Dobre praktyki w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej uwzględniające natłok obowiązków publikacyjnych
 • Efektywny zespól redakcyjny BIP - wyzwania organizacyjne
 • Czy automatyzacja procesu wypełniania BIP jest możliwa i dopuszczalna?
 • Jak zapewnić skuteczność informowania o wyjątkowo ważnych sprawach publicznych?
 • Jak zagwarantować spójność i aktualność przyrastających zasobów BIP?
 • Dlaczego warto wykorzystywać potencjał metadanych?
Rafał Kula
(Logonet Sp. z o.o.)
15:00 Wykład: Centralne repozytorium informacji publicznej (CRIP) - rozwój po zmianach w prawie i planowane etapy dalszej modernizacji
 1. Informacje podstawowe o CRIP
  • CRIP jako portal otwartych danych
  • Zakres przedmiotowy – pojęcie zasobu informacyjnego
  • Zakres podmiotowy – dostawcy
  • Bezwnioskowy tryb dostępu do informacji i ponownego jej wykorzystywania
 2. Zmiany wprowadzone ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Uprawnienia ministra właściwego do spraw informatyzacji
  • Uelastycznienie zasad przekazywania zasobów do CRIP
  • Warunki ponownego wykorzystywania
 3. Rozwój techniczny i organizacyjny
  • Program Otwierania Danych Publicznych
  • Projekt Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja
  • Nowe funkcjonalności
  • Sieć pełnomocników do spraw otwartości
 4. Perspektywa zmian legislacyjnych
  • Ocena rozwiązań ustawowych
  • Wnioski de lege ferenda
 5. Podsumowanie
  • Ocena CRIP w świetle badań Komisji Europejskiej i OECD
Dominik Sybilski,
( Instytut Nauk Prawnych PAN, Ministerstwo Cyfryzacji)
15:45 Podsumowanie obrad i zakończenie Forum
adw. dr Grzegorz Sibiga

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78