centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
XVII FORUM ADMINISTRATORÓW, REDAKTORÓW I KOORDYNATORÓW BIP "PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ WPŁYW NA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZEJ OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH"
Warszawa, 23.11.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Rafał Kula

Rafał Kula

Rafał Kula

Specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny. Wieloletni dyrektor Logonet Sp. z o.o.: koordynator niemal 400 wdrożeń podmiotowych stron BIP, współautor systemów BIPLO (Biuletyny prowadzone z ich wykorzystaniem zdobyły dwie pierwsze nagrody w konkursie MSWiA na „Przejrzystą stronę BIP”). Audytor BIP (kompleksowo skontrolował ponad 70 Biuletynów). Doświadczony wykładowca i trener. W 2013 r. aktywnie współpracował z Departamentem Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Były członek zespołu ds. informacji publicznej i informacji sektora publicznego, który był powołany w ramach Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Prelegenci | Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW, wykładowcą w KSAP; specjalistą w zakresie prawa administracyjnego; doświadczonym trenerem prowadzącym szkolenia dla administracji publicznej; byłym wieloletnim pracownikiem działu prawnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Piotr Sitniewski

Piotr Sitniewski

Piotr Sitniewski

Adiunkt w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku Autor rozprawy doktorskiej obronionej 1 października 2004 r. dotyczącej dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - nagrodzonej wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Od 1 grudnia 2004 r. do 2008 r. powołany jako członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, gdzie orzekał w sprawach odmowy dostępu do informacji publicznej, oraz w sprawach finansowych. Od 2008 r. do 9.11.2012 r. członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej Zespół Kierunków Studiów Nauk Społecznych i Prawnych.
Autor książki ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego? oraz praktycznych wyjaśnień w programie LEXPolonica i Wolters Kluwers i monografii pt. ,,Wygaśnięcie mandatu radnego? LexisNExis 2007 . Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom luty 2011). Publikował głównie na tematy dotyczące funkcjonowania zasady jawności transparentności, oraz rozwiązań prawnych o charakterze antykorupcyjnym. Od 8 lat prowadzi szkolenia w całej Polsce w jednostkach samorządowych z zakresu zagadnień ustrojowych jak i funkcjonowania w praktyce prawa do informacji publicznej. Przeszkolonych ponad 1000 osób. Prowadził szkolenia dla Kancelarii Premiera, na stałe od 4 lat współpracuje z Krajową Szkołą Administracji gdzie prowadzi szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej skierowane do członków korpusu Służby Cywilnej.
Prowadzi stronę www.jawnosc.pl

Prelegenci | Dominik Sybilski

Dominik Sybilski

Główny specjalista w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Aplikant legislacyjny przy Rządowym Centrum Legislacji. Prawem dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania zajmuje się od ponad 3 lat.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78