centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD) W UCZELNIACH WYŻSZYCH - ZASADY OBSŁUGI DOKUMENTACJI I PRACY KANCELARYJNEJ ORAZ WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH KLASY EZD"
Warszawa, 30.11.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Przedstawiciele uczelni wyższych od dawna sygnalizują potrzebę omówienia problematyki wdrażania i stosowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w uczelniach wyższych. Chodzi o szerszy aspekt niż jedynie omówienie czy pokazanie konkretnego systemu klasy EZD, w ramach którego odbywa się Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Z tego względu Forum poświęcone zostanie w całości tej kwestii. Naszym celem jest przedstawienie zarówno aspektów prawnych, merytorycznych, jak i technicznych związanych z wdrażaniem różnych systemów klasy EZD w pracy kancelaryjnej uczelni. Brakuje natomiast wiedzy, jak oceniać i odbierać funkcjonalności tych systemów, by zapewnić ich zgodność z obowiązującym stanem prawnym oraz zasadami pracy kancelaryjnej i archiwalnej. W trakcie Forum planujemy skoncentrować się także na aspektach praktycznych we wdrażaniu systemów klasy EZD pochodzących od różnych dostawców.

PROGRAM

30 listopada 2017 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek
dr Ewa Perłakowska
10:10 Wykład: Uwarunkowania prawne w zarządzaniu dokumentacją w uczelniach publicznych i prywatnych oraz jej archiwizacja:
 • Dokumentacja uczelni publicznej i prywatnej w świetle obowiązującego stanu prawnego.
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją a system tradycyjny – wprowadzenie, zasady wskazywania wyjątków.
 • Sytuacja prawna archiwów uczelnianych, w tym elektronicznych zasobów archiwalnych.
 • Normatywy kancelaryjne i archiwalne w uczelniach (instrukcja kancelaryjna, JRWA, instrukcja archiwalna) – zakres oraz ocena obowiązujących pod kątem wdrażania EZD.
 • Uczelnie wyższe a archiwa państwowe.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
10:50 Wykład: Metodyka pracy kancelaryjnej w EZD oraz w systemie tradycyjnym.
 • Czynności kancelaryjne w systemie EZD.
 • Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym wspomaganym systemem EZD.
 • Porównanie zasad postępowania w systemie EZD i w systemie tradycyjnym.
Dagmara Niemczyk
(ekspert, doradca, trener w zakresie informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, organizacji pracy w e-Urzędzie, wdrażania systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją)
11:50 Wykład: Rola koordynatora czynności kancelaryjnych i archiwisty.
Przedstawione zostaną wspólne obszary zainteresowania koordynatora czynności kancelaryjnych i archiwisty oraz zadania specyficzne dla poszczególnych funkcji. Omówione zostaną metody pracy koordynatora związane z doradzaniem, szkoleniami oraz narzędzia wykorzystywane do weryfikowania poprawności działań kancelaryjnych pracowników jednostki. Na tle koordynatora przedstawione zostanie nowe spojrzenie na zadania archiwisty w podmiocie z systemem EZD. Dostępne nowe metody i narzędzia zostaną ukazane głownie w perspektywie ich praktycznego wykorzystania na polach związanych z nadzorowaniem klasyfikacji spraw i dokumentów, kompletności dokumentacji i poprawności metadanych. Oprócz wskazania wspólnych obszarów pracy koordynatora i archiwisty omówione także zostaną różnice pomiędzy obu rolami.
Paweł Wlezień
12:30 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: Ewa Perłakowska
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Wykład: Proces wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w oparciu o rozwiązania publiczne.
 • System EZD PUW autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
 • Uczelnie wyższe i pozostali Partnerzy Wojewody Podlaskiego, korzystający z jednolitego narzędzia EZD PUW.
 • Zasady i procedury pozyskania, wdrożenia i utrzymania EZD na uczelniach wyższych.
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w praktyce uczelni wyższych.
Magdalena Sawicka
14:10 Wykład: Sukcesy i potknięcia w procesie wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w uczelni na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego:
 • Prace przygotowawcze Uczelni do wdrożenia systemu EZD.
 • Wady i zalety wdrożenia EZD na Uczelni.
 • Rezultaty wdrożenia EZD jako systemu wspierającego na Uniwersytecie Gdańskim.
Agnieszka Krajewska,
(Kierownik Działu Zarządzania Systemami Informatycznymi w pionie Kanclerza ds. Informatyzacji Uniwersytetu Gdańskiego)
14:50 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Proces wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w oparciu o rozwiązania komercyjne.
 • decyzja podjęta i co dalej?
 • jak jest teraz, co chcemy osiągnąć?
 • system skrojony na miarę,
 • rozwój i integracje.
Patrycja Kijas
15:40 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: Ewa Perłakowska
16:00 Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78