centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
Forum: skargi, wnioski, petycje
Warszawa, 23.02.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PRELEGENCI

Prelegenci |Rafał Budzisz

Rafał Budzisz

Rafał Budzisz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie:
prawa samorządu terytorialnego,
prawa urzędniczego,
prawa pracy w samorządzie terytorialnym,
ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych,
oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.
Wykładowca na Podyplomowych Studiach Samorządu Terytorialnego UŁ
Autor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej, min. współautor Komentarza do ustawy o samorządzie gminnym pod red. P. Chmielnickiego (wydanie 2013), autor monografii Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim, współautor i sekretarz redakcji Encyklopedii Samorządu Terytorialnego tom I Ustrój i tom II Zadania, autor publikacji z zakresu ochrony zdrowia i innych.

Prelegenci | Magdalena Czaplińska

Magdalena Czaplińska

Magdalena Czaplińska

partner w Sakowska – Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka, od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Prelegenci | Krzysztof Izdebski

Krzysztof Izdebski

Krzysztof Izdebski

Prawnik i aktywista społeczny. Dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet w Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Od wielu lat związany z III sektorem, ale posiada również doświadczenie urzędnicze. Specjalizuje się w prawnych i praktycznych aspektach dostępu do informacji publicznej, partycypacji społecznej i przeciwdziałaniu korupcji. Autor wielu publikacji z tych dziedzin oraz trener zaangażowany w szkolenia obywateli, organizacji i urzędników. Jest członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji

Prelegenci |Iwona Kobus

Iwona Kobus

radca prawny, zastępca Dyrektora Biura Prawnego w Urzędzie m.st. Warszawy. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, z doświadczeniem zawodowym pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu legislacji samorządowej, informacji publicznej i przeciwdziałania mobbingowi. 

Prelegenci | Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW, wykładowcą w KSAP; specjalistą w zakresie prawa administracyjnego; doświadczonym trenerem prowadzącym szkolenia dla administracji publicznej; byłym wieloletnim pracownikiem działu prawnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Prelegenci | Marlena Sakowska-Baryła

Marlena Sakowska-Baryła

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert", radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi oraz członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA UŁ. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Polskiej Akademii Nauk, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Społecznej Akademii Nauk, a także seminaria i szkolenia. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015). Współautorka podręcznika: "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego", Ministerstwo Cyfryzacji (2016) oraz komentarza: "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2017), współredaktor monografii: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017).

Prelegenci | Joanna Wyporska - Frankiewicz

Joanna Wyporska - Frankiewicz

Joanna Wyporska - Frankiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego WPiA UŁ, etatowy członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, członek Kolegium Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej i sądowej kontroli administracji.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78