centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI. INFORMATYZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH"
Warszawa, 05.04.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PRELEGENCI

Prelegenci |Szymon Ciupa

Szymon Ciupa

Szymon Ciupa

Szymon Ciupa, ekspert ds. zastosowań GIS w zarządzaniu miastami.Od ponad 10 lat zajmuje się wspieraniem administracji samorządowej we wdrażaniu systemów informacji przestrzennej. Realizował projekty z zakresu GIS, e-administracji, informatyzacji dokumentów planistycznych oraz analizy i wizualizacji danych m.in. dla: Urzędu Miasta Kielce (zdobywca wielu prestiżowych nagród za system informacji przestrzennej, w tym wyróżnienie podczas kongresu Smart City Expo w Barcelonie), Urzędu Miasta Gliwice, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Miasta Toruń, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Metropolii Poznań czy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Prowadzi bloga o zintegrowanym zarządzaniu miastami www.smartcity-expert.eu
Jest autorem publikacji naukowych i artykułów, które ukazały się m.in. w Studiach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, kwartalniku Człowiek i Środowisko, The GIS Professional (USA), Urbanista, Elektroniczna Administracja, CAD&GIS. Wykłada „Miejskie systemy geoinformacyjne” Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe: zintegrowane zarządzanie miastami, geoinformacja, smart cities.

Prelegenci |Łukasz Damurski

Łukasz Damurski

dr inż. Łukasz Damurski – urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 2006 roku pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych (wcześniej Katedry Planowania Przestrzennego) na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Interesuje się procesami e-planowania, partycypacji i komunikacji społecznej, rozwojem lokalnych centrów usługowych w miastach oraz wizerunkiem miejsca. Wyniki swoich badań publikuje w czasopismach polskich i zagranicznych (m.in. “Studia KPZK PAN”, “Studia miejskie”, “Samorząd terytorialny”, “European Planning Studies”, “International Journal of E-Planning Research”). Kierownik licznych projektów badawczych (w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki). Autor opracowań eksperckich na potrzeby polityki samorządowej (strategia rozwoju Zielonej Góry 2008, strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2010, wrocławski obszar funkcjonalny 2014-2015, strategia rozwoju Wrocławia 2015). Koordynator programu „Szkoła w mieście” Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Prelegenci | Waldemar Izdebski

Waldemar Izdebski

Waldemar Izdebski

Urodził się 21 sierpnia 1964 roku w Trzebieszowie. W roku 1984 ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zakończone pracą dyplomową pt. „Badanie numerycznej efektywności nieliniowych algorytmów opracowania obserwacji” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Adamczewskiego. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w roku 1999, pisząc rozprawę pt. „Badanie efektywności podstawowych algorytmów geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Nowaka. W 2014 r. dr inż. Waldemar Izdebski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Waldemar Izdebski od 27 lat jest pracownikiem naukowym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, a także założycielem i niezmiennie od ponad 26 lat prezesem Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Zarówno w pracy naukowej, jak i działaniach komercyjnych od początku lat 90. czynnie uczestniczy w procesie wdrażania postępu technicznego w polskiej geodezji. Jego działalność wyrażona jest wieloma publikacjami, udziałem w pracach zespołów eksperckich oraz licznymi wdrożeniami oprogramowania opracowanego bezpośrednio przez niego lub pod jego kierownictwem. Od 2017r. został powołany na członka Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministrze Cyfryzacji.

Prelegenci |Arkadiusz Kowalewski

Arkadiusz Kowalewski

Prezes informatycznej firmy 4ASD Sp. z o.o., specjalizującej się w wytwarzaniu i wdrażaniu systemów wspierających e-usługi w administracji. Uczestnik w ponad 150-ciu wdrożeniach aplikacji usprawniających elektroniczny obieg dokumentów, kontrolę zarządczą oraz zarządzanie jsfp w oparciu o ISO 9001. Przeprowadzenie analiz i modelowanie procesów biznesowych w JST.

Prelegenci |Zbigniew Malinowski

Zbigniew Malinowski

Zbigniew Malinowski

Urodzony 17 marca 1983 roku w Warszawie. W 2002 ukończył XLI LO im. Joachima Lelewela w Warszawie. W 2007 ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na specjalności Systemy Informacji Przestrzennej. Od 2006 związany z firmą Geo-System Sp. z o.o., najpierw jako pracownik, a od 2016r. jako Wiceprezes ds. handlowych. Poza sprawami związanymi z funkcją Wiceprezesa czynnie uczestniczy we wdrożeniach i rozwoju oprogramowania dla jednostek samorządowych, w szczególności w działaniach o charakterze rozwojowym i naukowym.

Program
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78