centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE
Warszawa, 31.05.2017 r. Koordynator: Paulina Solińska

Szkolenie ma na celu:

 • Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców (w tym Google Scholar).
 • Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe.
 • Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia tekstów naukowych.
W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje odnoszące się do pisania artykułów.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych periodykach.
 • Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu.
 • Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.
 • Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji rozszerzania sieci swoich naukowych kontaktów.

Szkolenie poprowadzi:
dr Piotr Siuda - Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykładowca na kierunku Humanistyka drugiej generacji tej uczelni.

PROGRAM

 • Narzędzia ułatwiające pracę naukową.
  • Menadżery bibliografii i narzędzia ułatwiające pisanie.
  • Proces pisania tekstów naukowych.
  • Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
  • Zarządzanie notatkami i definicjami.
  • Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu.
  • Analiza danych i tekstu.
  • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
  • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
  • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
  • Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań
  • Wizualizacja danych ilościowych – Datawrapper i RAW.
  • Gephi, Palladio i Circos. Wizualizowanie sieci i relacji.
 • Internet jako medium komunikacji naukowej.
  • Blog i blogosfera naukowa – próba definicji (funkcje blogów naukowych; jak założyć bloga i o czym pamiętać; interakcja z czytelnikami; zalety i wady naukowego blogowania).
  • Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
  • Liczba cytowań i indeks Hirscha.
  • Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić czy prace są w nim widoczne?
  • „Publish or Perish”.
 • Internet jako źródło informacji w badaniach naukowych.
  • Czym są naukowe serwisy wyszukiwawcze? Charakterystyka, typologia, przykłady.
  • Rodzaje zasobów naukowych – typologia.
  • Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji (artykuły, czasopisma, doktoraty, książki, referaty, sprawozdania itp.).
  • Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

Harmonogram szkolenia:
9:00 – otwarcie rejestracji
10:00 – rozpoczęcie szkolenia
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć ( w tym przerwa na kawę)
17:00 – zakończenie szkolenia

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78