centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
72 seminarium w cyklu IFORMATYKA KORPORACYJNA "KONTROLA JAKOŚCI KODU W PRAKTYCE - TRUDNA SZTUKA ZARZĄDZANIA TESTOWANIEM OPROGRAMOWANIA"
Warszawa, 29.11.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PROGRAM

29 listopada 2017 r.
10:00 Wykład: Tworzenie strategii testowania
 1. Wpływ umiejętności matematycznych na testowanie oprogramowania.
 2. Matematyka jest sztuką wyciągania wniosków z przyjętych założeń lub powszechnie przyjętych aksjomatów, które są niepodważalne. Jeśli prowadzone rozumowanie matematyczne jest poprawne, to przy jasnych i konkretnych założeniach istnieje pewność otrzymania poprawnych oraz niepodważalnych wniosków. Jeśli w rozumowaniu jest jakakolwiek nieścisłość, to zaczynają się schody – gwarancji poprawności przeprowadzonego rozumowania nie ma. Dlatego w matematyce kładziony jest olbrzymi nacisk na ścisłość (jasność) rozumowania. W utrzymaniu tej ścisłości pomaga formalizm logiczny oraz zapis matematyczny. Osoba, która kończy matematykę a chce zostać testerem oprogramowania powinna na ogół posiadać takie atuty jak:
  • Podejmowanie decyzji,
  • Uczenie się,
  • Rozwiązywanie problemów,
  • Myślenie systemowe,
  • Myślenie koncepcyjne,
  • Myślenie wizualne,
  • Umiejętności analitycznego myślenia.
 3. Tworzenie matematycznego modelu testów
 4. Proces układania oraz analizy testów podpartych matematycznym modelem (za pomocą algebry oraz analizy matematycznej) może przebiegać różnie w zależności od testowanej aplikacji. Można jednak wyróżnić w tym procesie części wspólne. Są to m. in.:
  • Zidentyfikowanie ilości potrzebnych funkcji elementarnych (pisząc funkcje elementarne, autor ma na myśli to, że każda taka funkcja przyporządkowana jest tylko do pojedynczego problemu, czyli nie może być kombinacją funkcji lub funkcją złożoną),
  • Określenie dziedziny oraz zbioru wartości dla każdej funkcji elementarnej,
  • Składanie lub kombinacja funkcji elementarnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba (w przypadku złożenia funkcji dziedzinę rozpatruje się ponownie, ponieważ wartości funkcji wewnętrznej muszą mieścić się w dziedzinie funkcji zewnętrznej, co wiemy z analizy matematycznej),
  • Uzyskanie lub zdefiniowanie danych wejściowych, obliczenie za ich pomocą danych wyjściowych (poprawnie zdefiniowane funkcje opisujące testy możemy traktować jak wyrocznię testową).
 5. Funkcje i ich dziedziny w testowaniu oprogramowania
  • Jakie cechy powinny mieć dane wejściowe?
  • Przykłady funkcji i modeli matematycznych w testowaniu
 6. Podsumowanie
 7. Okazuje się, że pewne rodzaje testów nie są możliwe do przeprowadzenia bez posiadania przez osobę testującą umiejętności matematycznych. Testowanie jest związane z matematyką bardziej, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Bardzo często w testowanym systemie mamy do czynienia z funkcjami, a te zostały wymyślone przez matematykę. Istnieje również bardzo dużo prac naukowych dotyczących testowania oprogramowania, które podparte są niebanalną matematyką.
Marek Żukowicz
(Politechnika Rzeszowska)
10:40 Wykład: Zarządzanie procesem testowania i organizacja pracy zespołu testerów.
 • Tworzenie zespołu testowego – jakich ludzi zatrudniać?
 • Na jakie umiejętności twarde i miękkie zwracać uwagę? Jak tworzyć high performing team?
 • Tworzenie procesu – wartość dodana z różnorodnych procesów jak continous integration, regular automation, exploratory tests. Jakie inne procesy powinien stworzyć zespół testowy?
 • Skalowalność, Reprodukowalność, Zwinność - dlaczego to najważniejsze cechy dobrego procesu testowego oraz jak to osiągnąć?
 • Wpływ zespołu testowego na innych - jak budować skuteczne relacje i nie ograniczać się tylko do raportowania ale mieć realny wpływ i proaktywne podejście do zarządzania jakością?
Paweł Noga
(Validation Manager / Intel )
13:00 Przerwa, poczęstunek
13:30 Wykład i konsultacje: Sukcesy i porażki praktyki testowania oprogramowania.
 • Od czego zależy sukces projektu testowego? O czym należy pamietać, od czego zacząć? Wymagania testowe.
 • Dobry plan testów w projekcie - podejścia, narzędzia, techniki
 • Zarządzanie ryzykiem - czy wiesz, czego nie wiesz?
 • Nadzór nad procesem testowym - retrospektywa, metryki, ciągłe doskonalenie jako niezbędne narzędzia, zarządzania projektem
 • Wsparcie narzędziowe - mniej znaczy więcej
 • Porażki, fuckupy, problemy - jak ich uniknąć, a jeśli się nie da, jak wyciągnąć z nich wnioski
Karolina Zmitrowicz,
(SJSI )
15:30 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Paulina Solińska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78