centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XII edycja MEDICA INFO
KOSZTY PROCEDUR MEDYCZNYCH
SYSTEMY LICZENIA I ANALIZY KOSZTÓW
Warszawa, 01.02.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Dobrawa Biadun

Dobrawa Biadun

Dobrawa Biadun

Dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej. W latach 2003-2010 pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W latach 2010-2013 pracowała w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji. Współpracowała z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem. W latach 2006-2014 współpracowała z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jako ekspert „Serwisu Prawo i Zdrowie". Odpowiada za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Jest członkinią Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Od 2012 r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Od 2014 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Dobrawa Biadun. Jest również ekspertem ds. ochrony zdrowia Konfederacji Lewiatan.

Prelegenci | Roman Kotapski

Roman Kotapski

Roman Kotapski

(dr inż.) - konsultant w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Zrealizował w tym zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwach m.in. budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, komunalnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, szpitalach. Wydawca i członek rady programowej pisma Controlling i Zarządzanie. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. ,,Controlling i Zarządzanie”, ,,Wodociągi - Kanalizacja”, „Rachunkowość”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów”. Jest autorem i współautorem książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2008), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014).

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78