centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV seminarium w cyklu DIGITALIZACJA, OTWARTY DOSTĘP W NAUCE A REGULACJE PRAWNE
Warszawa, 24.01.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Prelegenci | Agnieszka Witoń

Agnieszka Witoń

Agnieszka Witoń

Absolwentka Ekonomii oraz Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jednocześnie pracuje jako wykładowca w Katedrze Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego, a także prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obszary zainteresowań naukowych: wzrost gospodarczy, rozwój społeczno-gospodarczy, kraje rozwijające się, poziom życia, nierówności społeczne, gospodarka oparta na wiedzy.

Prelegenci | Krzysztof Siewicz

Krzysztof Siewicz

Krzysztof Siewicz to radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki działającego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Dr Siewicz jest także koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska oraz prowadzi praktykę prawa informacyjnego w kancelarii BWHS LEGAL.

Prelegenci |Lidia Stępińska - Ustasiak

Lidia Stępińska - Ustasiak

Lidia Stępińska - Ustasiak

Lidia Stępińska-Ustasiak – pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku pracy w ICM odpowiadała za komunikację dotyczącą Open Access w Platformie Otwartej Nauki oraz pełniła funkcję National Open Access Desk w europejskim projekcie OpenAIRE, stworzonym przez Komisję Europejską aby usprawnić dostęp do publikacji i danych badawczych. Rzeczniczka otwartości w nauce, przygotowuje działania komunikacyjne, edukacyjne i szkolenia na ten temat. Działa również w prezydium Koalicji Otwartej Edukacji. Współautorka raportów “Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13 oraz „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17

Prelegenci | Marcin Werla

Marcin Werla

Marcin Werla

Od 2002 roku związany z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie zajmuje się tematyką bibliotek cyfrowych. Obecnie kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczo rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji dot. tematyki bibliotek cyfrowych. Członek Komitetu Sterującego międzynarodowej konferencji Theory and Practice of Digital Libraries. Odpowiedzialny za projekty takie jak dLibra/DInGO, LoCloud Collections czy Federacja Bibliotek Cyfrowych. Ściśle współpracuje z Fundacją Europeana, członek rady stowarzyszenia Europeana Network. Jego zainteresowania zawodowe obejmują architekturę systemów informatycznych, agregację i integrację rozproszonych cyfrowych zasobów informacyjnych, wykorzystanie technologii chmurowych w sektorze publicznym, zarządzanie produktami informatycznymi oraz projektowanie usług.

Prelegenci | Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

dr Jolanta Przyłuska, Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Kieruje Działem Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP), w tym Biblioteką Naukową i Sekcją Informacji Naukowej. Współtworzy: repozytorium instytucjonalne ECNIS-NIOM, platformę informatyczną do zarządzania wiedzą w IMP, kolekcję IMP w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA. Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie wiedzą, bibliometria, informacja naukowa.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78