centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
77 seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO 'OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE'
Warszawa, 22.03.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PRELEGENCI

Prelegenci | Michał Barta

Michał Barta

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Prelegenci |Aleksandra Maciejewicz

Aleksandra Maciejewicz

Aleksandra Maciejewicz

Prawnik, współzałożycielka firmy LAWMORE, aplikantka rzecznikowska i członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, absolwentka PS Prawa Własności Intelektualnej (UW). Wykłada prawo własności intelektualnej na uczelniach w Warszawie i Gdańsku. Mentorka w programach akceleracyjnych i inkubatorach przedsiębiorczości. Specjalizuje się w zarządzaniu własnością intelektualną, w szczególności w ochronie praw autorskich i znaków towarowych, i w tym zakresie od 2011 r. współpracuje z warszawskimi kancelariami.

Prelegenci |Maciej Olejnik

Maciej Olejnik

Maciej Olejnik

Maciej Olejnik jest radcą prawnym i rzecznikiem patentowym w zespole prawa własności intelektualnej biura DLA Piper w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów, oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doradza w zakresie wyboru strategii procesowej oraz reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z komercjalizacją praw własności intelektualnej, w tym negocjowaniem i przygotowywaniem umów, których przedmiotem jest zbycie lub licencjonowanie patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych lub autorskich praw majątkowych. Doradza w zarządzaniu portfelem praw własności intelektualnej, analizuje ryzyka związane z wykorzystywaniem przez przedsiębiorców oznaczeń odróżniających, a także doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO.

Prelegenci | Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym i cywilnym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Jest adwokatem, wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. W okresie od lutego 2011 roku do września 2014 roku pracowała w charakterze asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego

Prelegenci |Mariusz Zelek

Mariusz Zelek

Mariusz Zelek

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, autor lub redaktor ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa własności intelektualnej i prawa Internetu w czasopismach polskich i zagranicznych. W przeszłości Przewodniczący Zespołu Prawnego Rzecznika Prawa Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, prawnik w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z/s w Poznaniu, wolontariusz w organizacjach pozarządowych. Organizator i uczestnik konferencji i szkoleń o charakterze krajowym i międzynarodowym, w tym finansowanych przez Komisję Europejską oraz prowadzonych przez funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odbył praktykę zawodową m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Obrony Narodowej i Urzędzie Patentowym RP. Autor monografii pt. „Umowa o rejestrację domeny internetowej” (wyd. C.H. Beck 2015) nagrodzonej główną nagrodą w I edycji Konkursu im. prof. Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny prawa prywatnego. Za pracę tę otrzymał również wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. Rozprawa doktorska została nadto uhonorowana wyróżnieniem w VIII edycji konkursu Dziennika – Gazeta Prawna „Złote Skrzydła” dla najlepszych młodych autorów książek specjalistycznych, w kategorii: Prawo gospodarcze. Laureat IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015” zorganizowanego przez Dziennik – Gazeta Prawna oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer (6. miejsce w rankingu). Zainteresowania koncentrują się wokół prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki domen internetowych. W swojej pracy zajmuje się także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz reprezentowaniem stron w procesach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniach przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz wojskowymi. Włada biegle językiem angielskim.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78