centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ
Warszawa, 5.04.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki prawnej projektów chmury obliczeniowej. W trakcie zajęć zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, a także stanowiska organów regulacyjnych. Dokonana zostanie również praktyczna analiza projektów realizowanych w różnych modelach (IaaS, PaaS, SaaS), a także przedstawione zostaną przykłady klauzul umownych zabezpieczających interesy dostawców oraz użytkowników chmury obliczeniowej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
• prawników wewnętrznych oraz przedstawicieli kancelarii prawnych doradzających dostawcom oraz użytkownikom chmury obliczeniowej
• kadrę zarządzającą IT oraz managerów w firmach planujących wdrożenie projektów chmury obliczeniowej
• managerów oraz konsultantów w firmach oferujących usługi chmury obliczeniowej

Szkolenie poprowadzi:
adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Czas trwania szkolenia od godz. 10:00 do 16:00

Grupy kameralne, do 20 uczestników

Program:
Chmura obliczeniowa – wprowadzenie do problematyki prawnej

 • podział chmury obliczeniowej z uwagi na model wdrożenia – znaczenie prawne
 • rodzaje usług w chmurze obliczeniowej (IaaS, PaaS oraz SaaS) – różnice prawne
 • użytkownik, dostawca usługi chmury obliczeniowej, dostawca zasobów – modele stosunków prawnych
 • „czysta” chmura obliczeniowa i CC jako model serwisu IT
Ochrona informacji w chmurze obliczeniowej (dane osobowe, tajemnice zawodowe) – I część
 • prawo i jurysdykcja właściwa dla przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej (obszar EOG, państwa trzecie)
 • status i zakres odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane osobowe w chmurze obliczeniowej (administrator danych, odbiorca danych, processor, subprocessor)
 • podpowierzenie danych w chmurze obliczeniowej – przykłady dopuszczalnych rozwiązań
 • transfer danych do państwa trzeciego
Ochrona informacji w chmurze obliczeniowej (dane osobowe, tajemnice zawodowe) – II część
 • zabezpieczenie i zarządzanie danymi w chmurze obliczeniowej – przykłady postanowień umownych
 • dane bankowe, ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne – specyfika i wykaz najczęściej występujących problemów prawnych w usługach chmury obliczeniowej
 • stanowiska EDPS, GIODO oraz regulatorów „branżowych” różne techniki anonimizacji, pseudonimizacji oraz szyfrowania danych a dopuszczalność transferu danych do państw trzecich
Prawo autorskie w chmurze obliczeniowej
 • IaaS oraz Saas a prawo do zwielokrotnienia (orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE)
 • PaaS a powstanie praw autorskich do nowoutworzonych utworów i baz danych odpowiedzialność dostawcy chmury obliczeniowej za bezprawne treści
Umowy na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej – I część
 • wybór prawa i jurysdykcji – dopuszczalne rozwiązania
 • przedmiot umowy (rodzaj i zakres świadczonych usług, odpowiedni poziom bezpieczeństwa etc.)
 • różne modele wynagrodzeń
 • prawo do zmiany zakresu usługi i/lub opłat
 • odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieodpowiednim przetwarzaniem danych, naruszeniem zasad bezpieczeństwa, brakiem dostępności usług etc.
 • własność intelektualna
 • assignment clause
 • postanowienia pozwalające na uniknięcie uzależnienia od dostawcy chmury obliczeniowej (vendor lock-in)
 • rozwiązanie umowy - klauzule zabezpieczające interesy dostawcy i użytkowników chmury obliczeniowej (m.in. przenoszalność danych)
Umowy na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej – II część (SLA)
 • poziomy dostępności usługi – jak zabezpieczyć interesy użytkowników chmury obliczeniowej
 • zarządzanie bezpieczeństwem usługi
 • wsparcie użytkownika chmury (m.in. czas reakcji, napraw)
 • sankcje za nienależyte wykonanie zobowiązań z SLA (m.in. bonifikaty, kary umowne)

Zakończenie, wręczenie Certyfikatów

Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78