centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W INSTYTUCJACH KULTURY
Warszawa, 9.11.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Cel szkolenia:
Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • zaznajomieni z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i samorządowe;
 • wiedzieli, które zasoby posiadane przez ich instytucje podlegają ponownemu wykorzystywaniu i kiedy mogą odmówić udostępnienia;
 • umieli określać warunki ponownego zastosowania;
 • wiedzieli, w jakich warunkach i na jakich zasadach instytucja może pobierać opłaty za udostępnienie informacji sektora publicznego;
 • posiadali wiedzę na temat procedury administracyjnej mającej zastosowanie przy udostępnianiu informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania;
 • wiadomi, jakie dokumenty i regulacje powinny wprowadzić instytucje kultury w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego.
Uczestnicy szkolenia dzięki zdobytej wiedzy będą w stanie sprawnie realizować zasady udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, zapobiegać bezczynności, a także rozwiązywać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania.

Grupa docelowa:
Pracownicy instytucji kultury zobowiązanych do udostępniania informacji sektora publicznego (w tym zasobów dziedzictwa kultury) w celu ich ponownego wykorzystywania: muzeów, bibliotek i archiwów. Szkolenie szczególnie polecane jest prawnikom pracującym w instytucjach kultury, jednak wiedza z zakresu prawa nie jest konieczna do uczestnictwa w spotkaniu.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Szkolenie prowadzi: Natalia Mileszyk - prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych w Centrum Cyfrowym.

Program:

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - wstęp
  • Podstawa prawna ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego - ustawa z 2016 r.
  • Zakres pojęcia: "informacja sektora publicznego"
  • Zakres pojęcia "ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego"
 2. Zakres podmiotowy ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
  • Czy każda instytucja kultury podlega pod ustawę?
  • Kto może ponownie wykorzystywać zasoby instytucji kultury?
 3. Ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
  • Zakres ograniczeń wynikający z art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Ograniczenia ze względu na tajemnice ustawowo chronione
  • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a dane osobowe i ochrona wizerunku
  • Ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy
  • Ograniczenia ze względu na prawo właśności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego
  • Ograniczenia ze względu na umowy depozytowe
 4. Instytucje kultury a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  • Zasoby, które muszą być przez instytucje kultury udostępniane - podsumowanie
  • Ograniczenie stosowania ustawy wynikający z art. 10
  • Utwory martyrologiczne i zawierające symbole narodowe - specjalny reżim ochrony
 5. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
  • Zasada niewyłączności
  • Dopuszczalność wprowadzania ograniczeń korzystania z informacji
  • Zakres informacji o ponownym wykorzystywaniu na stronie BIP instytucji
 6. Warunki ponownego wykorzystywania
  • Zasada bezwarunkowego udostępniania lub przekazywania informacji
  • Dopuszczalność określenia warunków
  • Zakres warunków
  • Fomaty zgodne z ustawą
 7. Określanie opłat za ponowne wykorzystanie
  • Zasada bezpłatnego udostępniania lub przekazywania informacji
  • Przesłanki nałożenia opłaty z uwzględnieniem specjalnych zasad dla instytucji kultury
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i samorządowe
  • Forma nałożenia opłaty
  • Weryfikacja opłaty
 8. Tryby przekazywania informacji sektora publicznego
  • Weryfikacja opłaty
  • Tryb wnioskowy - przesłanki zastosowania
  • Wniosek - warunki formalne
  • Procedura rozpatrywania wniosku
  • Kontrola administracyjna

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78