centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
27 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH - WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE"
Warszawa, 21.11.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci |Marzena Feldy

Marzena Feldy

Marzena Feldy

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Kieruje pracami Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji OPI PIB, zajmującego się badaniami z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej. Jest autorką publikacji i analiz dotyczących sektora nauki i szkolnictwa wyższego, jak również zachowań konsumenckich i komunikacji marketingowej. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach stosuje podejście interdyscyplinarne, wykorzystując wiedzę zarówno z zarządzania, jak i psychologii.

Prelegenci | Piotr Kaim

Piotr Kaim

Piotr Kaim

jest doradcą podatkowym od 2004 r. W latach 1998-2010 pracował w Dziale doradztwa podatkowego PwC. Przez ostatnie 5 lat pracy w tej firmie był menedżerem w zespole zarządzania wiedzą. W 2010 r. zawiesił wykonywanie zawodu doradcy podatkowego i zajął się publicystyką podatkową. Obecnie jest stałym współpracownikiem miesięczników Rachunkowość oraz Rachunkowość i Podatki. W sumie jest autorem kilkuset artykułów na tematy podatkowe, opublikowanych – poza wspomnianymi miesięcznikami – m.in. w Monitorze Podatkowym, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, a także w serwisie taxonline.pl.

Prelegenci |Filip Konopczyński

Filip Konopczyński

Filip Konopczyński

Członek Zarządu i analityk Fundacji Kaleckiego, Ekspert oraz współautor analiz w projektach badawczych i społecznych m. in. dla Narodowego Banku Polskiego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka. Publikował m. in. w Gazecie Wyborczej, Przekroju, Oko.press, Dzienniku Opinii, Kulturze Liberalnej, Res Publice Nowej, czy magazynie Kontakt. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Kultury Polskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) Uniwersytetu Warszawskiego.​​

Prelegenci | Ewa Mendec

Ewa Mendec

Ewa Mendec

Wieloletni praktyk w zakresie projektów krajowych finansowanych ze środków NCN, NCBR, MNiSW. Posiada szerokie doświadczenie w procesie aplikacji i zarządzania projektami ze środków finansowych na naukę. Od kilkunastu lat związana z Politechniką Śląską w Gliwicach, obecnie Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych w Centrum Zarządzania Projektami. Współpracuje również z Regionalnym Punktem Kontaktowym Projektów Europejskich przy tej Uczelni, prowadzi szkolenia, prelekcje i warsztaty praktycznego przygotowania wniosków projektowych.

Prelegenci |Przemysław Pytlak

Przemysław Pytlak

Przemysław Pytlak

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Od 2002 r. zajmuje się zagadnieniami, związanymi z realizacją celów publicznych za pomocą mechanizmów o charakterze cywilnoprawnym. W latach 2008-2016 pracował dla instytucji publicznych, odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia ze środków europejskich na rzecz sektora MŚP, opracowując wzory umów o dofinansowanie oraz występując w sądach administracyjnych i cywilnych w sprawach sporów o legalność oceny wniosków o dofinansowanie. Równolegle, od 2012 r. współpracował z beneficjentami pomocy publicznej, udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Od 2016 r., jako radca prawny, reprezentuje wnioskodawców i beneficjentów programów operacyjnych, wspierając ich

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78