centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
26 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE „REPOZYTORIA PRAC NAUKOWYCH - ASPEKTY INFORMATYCZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE"
Warszawa, 18.05.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

18 maja 2017 r.
10:00 Wykład: Technologie informatyczne repozytoriów naukowych.
 • Repozytoria naukowe - typowy zakres funkcjonalny.
 • Repozytoria i systemy CRIS - podstawowe różnice.
 • Narzędzia do budowy repozytoriów naukowych.
 • Widoczność repozytoriów w sieci - wyszukiwarki, rankingi, użytkownicy.
Marcin Werla,
(Kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy, PCSS)
11:00 Wykład: Wpływ udostępniania publikacji w repozytorium na wzrost cytowań. Praktyczne doświadczenia z prowadzenia repozytorium prac naukowych. Archiwizowanie dorobku w repozytorium uczelnianym:
 • Zielona i złota droga rozwoju otwartej nauki.
 • Jak użytkownicy trafiają do repozytorium, analizy adresów IP.
 • Efekty widoczności dorobku – statystyki pobrań, wskaźniki altmetryczne i cytowania prac.
Małgorzata Rychlik,
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Studium przypadku: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego – aspekty organizacyjne i funkcjonalne:
 • Geneza projektu RUJ.
 • Organizacja pracy i procedury wprowadzania danych.
 • Statystyka wykorzystania zasobów.
 • Zarządzanie prawami autorskimi.
 • Kierunki rozwoju.​
Leszek Szafrański,
(Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych, Biblioteka Jagiellońska)
13:30 Case study: Repozytorium ECNIS-NOM narzędziem do realizacji założeń otwartości w nauce:
 • Funkcjonalność repozytorium.
 • Instytucjonalna polityka otwartego dostępu.
 • Jak monitorować realizację założeń otwartości w nauce?
Dr Jolanta Przyłuska,
(Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi)
14:15 Przerwa
14:40 Wykład i konsultacje: Prawne aspekty prowadzenia repozytoriów:
 • Prawna ochrona publikacji naukowych i danych badawczych.
 • Otwarty dostęp a komercjalizacja wyników badań naukowych.
 • Repozytoria naukowe – uprawnienie i obowiązki jednostki naukowej.
 • Regulamin repozytorium.
 • Repozytoria naukowe, otwarta nauka a prawa autorskie.
 • Dr Krzysztof Siewicz,
  (Fundacja Nowoczesna Polska, BWHS LEGAL)
  16:00 Zakończenie seminarium.
  Program
  Prelegenci
  Patronat medialny
  Powiadom znajomego
    
  e-mailkontakt Na górę strony
  Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78