centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
26 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE „REPOZYTORIA PRAC NAUKOWYCH - ASPEKTY INFORMATYCZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE"
Warszawa, 18.05.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

dr Jolanta Przyłuska, Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Kieruje Działem Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP), w tym Biblioteką Naukową i Sekcją Informacji Naukowej. Współtworzy: repozytorium instytucjonalne ECNIS-NIOM, platformę informatyczną do zarządzania wiedzą w IMP, kolekcję IMP w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA. Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie wiedzą, bibliometria, informacja naukowa.

Prelegenci | Małgorzata Rychlik

Małgorzata Rychlik

Małgorzata Rychlik

Pracuje na stanowisku kustosza dyplomowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pełni funkcję kierownika Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy. Jest współtwórczynią repozytorium instytucjonalnego AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) rozwijającego się sukcesywnie od marca 2010r. Jej zainteresowania ogniskują się wokół otwartej nauki (Open Access) ze szczególnym uwzględnieniem repozytoriów. Prowadziła badania wśród pracowników naukowych Uczelni na temat ich postaw wobec otwartości w nauce oraz barier w korzystaniu z repozytoriów. Jest współautorką prac na temat ruchu Open Access, repozytoriów, strategii ich rozwoju oraz promocji. Zajmuje się również edukacją informacyjną. Przez szereg lat kierowała Biblioteką Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży.

Prelegenci | Krzysztof Siewicz

Krzysztof Siewicz

Krzysztof Siewicz to radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki działającego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Dr Siewicz jest także koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska oraz prowadzi praktykę prawa informacyjnego w kancelarii BWHS LEGAL.

Prelegenci |Leszek Szafrański

Leszek Szafrański

Leszek Szafrański

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełni funkcję Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Kierownika Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Menedżera Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach: tworzenia i zarządzania Jagiellońską Biblioteką Cyfrową i Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania i katalogowania zbiorów cyfrowych. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących digitalizacji zbiorów bibliotecznych, archiwizacji zasobów cyfrowych i wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Na portalu internetowym stowarzyszenia współtworzy zakładkę „Dla bibliotekarzy akademickich”.
Brał udział w projektach:
1. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa w latach 2010-2013,
2. Zadanie Badawcze SYNAT pt.: „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy"w latach 2010-2013,
3. Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I w latach 2010-2013,
4. Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) w latach 2013-2014,
5. Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem w roku 2013,
6. HaZarD - Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 2013 – 2014,
7. Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej – nadzór merytoryczny w roku 2013,
8. Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej – koordynator zadania Digitalizacja zasobów Biblioteki Jagiellońskiej od 2017.

Prelegenci | Marcin Werla

Marcin Werla

Marcin Werla

Od 2002 roku związany z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie zajmuje się tematyką bibliotek cyfrowych. Obecnie kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczo rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji dot. tematyki bibliotek cyfrowych. Członek Komitetu Sterującego międzynarodowej konferencji Theory and Practice of Digital Libraries. Odpowiedzialny za projekty takie jak dLibra/DInGO, LoCloud Collections czy Federacja Bibliotek Cyfrowych. Ściśle współpracuje z Fundacją Europeana, członek rady stowarzyszenia Europeana Network. Jego zainteresowania zawodowe obejmują architekturę systemów informatycznych, agregację i integrację rozproszonych cyfrowych zasobów informacyjnych, wykorzystanie technologii chmurowych w sektorze publicznym, zarządzanie produktami informatycznymi oraz projektowanie usług.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78