centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ
Warszawa, 14.12.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Za każdym sukcesem danego podmiotu stoją ludzie – zazwyczaj pracownicy. Generują oni przychody pracodawcy, wykonują nałożone na niego obowiązki. Pracownicy to też jednak koszty i to bynajmniej nie małe. Z każdego 1000 zł wydanego na pracownika, ten otrzymuje jedynie 600 zł (reszta to ZUS i PIT). Istnieje jednak kilka sposobów optymalizacji wynagrodzeniowej. Czasem można uniknąć podatku lub składek wprowadzając odpowiedni zapis w umowie lub właściwie dobierając świadczenia. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i możliwości wynagradzania osób zatrudnionych oraz konsekwencji podatkowo-ubezpieczeniowych dokonanych wypłat. Dodatkowym atutem szkolenia jest omówienie kwestii związanych z minimalnym wynagrodzeniem u zleceniobiorców.

Do udziału zapraszamy wszystkie podmioty zatrudniające pracowników lub zawierające umowy ze zleceniobiorcami

Warsztaty prowadzi: Paweł Ziółkowski, prawnik, trener, publicysta i konsultant

Program:

 1. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
  • Treść i rodzaje umów o pracę
  • Limity obowiązywania umów na czas określony
  • Umowa o pracę a umowa zlecenia
  • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 2. Wynagrodzenie
  • Wynagrodzenie a świadczenia pozapłacowe
  • Rodzaje składników wynagrodzeniowych
  • Honoraria autorskie
 3. Minimalne wynagrodzenie u pracowników
  • Zasada godziwości wynagrodzenia
  • Wysokość minimalnego wynagrodzenia u pracowników
  • Jaki składniki są wliczane do minimum
 4. Minimalne wynagrodzenie u zleceniobiorców
  • Minimalna stawka godzinowa
  • Minimalna stawka u przedsiębiorców
  • Potwierdzanie godzin świadczenia usług
  • Obowiązek comiesięcznych wypłat
 5. Wynagrodzenie a przychód
  • Rodzaje przychodów podatkowych
  • Moment powstania przychodu
 6. Koszty uzyskania przychodów
  • Definicja kosztów uzyskania przychodów
  • Koszty przypisane do poszczególnych umów o świadczenie pracy lub świadczenie usług
  • Koszty autorskie
 7. Składki ZUS od wynagrodzeń
  • Przychód jako podstawa wymiaru składek
  • Zbiegi tytułów ubezpieczeniowych
  • Warianty podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców
  • Umowa o dzieło a składki ZUS
 8. Samochody służbowe i prywatne
  • Koncepcje ustalania przychodów z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych
  • Sposoby na uniknięcie podatku i składek
  • Rozliczanie samochodów prywatnych używanych do celów służbowych
 9. Abonamenty medyczne pracowników i członków ich rodzin
  • Abonament medyczny a przychód podatkowy
  • Ustalanie przychodu z abonamentu
  • Zasady opodatkowania i oskładkowania abonamentów medycznych
  • Dodatkowe badania kierowców
 10. Telefony i komputery
  • Zasady rozliczania telefonów służbowych
  • Komputery służbowe używane przez pracowników
 11. Świadczenia socjalne
  • Osoby uprawnione
  • Zakaz dawania jednakowych świadczeń
  • Sposoby różnicowania świadczeń
 12. Imprezy pracownicze
  • Koncepcja imprezy postawionej do dyspozycji pracowników
  • Przychód z imprezy obliczany jako koszt jednostkowy
  • Koszty imprezy pracowniczej w kosztach firmy
 13. Szkolenia pracownicze
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych a obowiązki pracodawcy
  • Świadczenia obowiązkowe przysługujące z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych
  • Świadczenia dobrowolne przysługujące z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych
  • Konsekwencje podatkowo-ubezpieczeniowe
 14. Podróże służbowe
  • Diety krajowe i zagraniczne
  • Zwroty kosztów
 15. Świadczenia BHP
  • Posiłki i napoje
  • Okulary
  • Odzież i obuwie robocze
  • Medycyna pracy u pracowników i zleceniobiorców
 16. Inne wybrane świadczenia
  • Odszkodowania i odprawy
  • Umundurowanie
  • Odsetki
  • Świadczenia zgłoszone przez uczestników
 17. Świadczenia na rzecz cudzoziemców
  • Świadczenia na rzecz cudzoziemców, którzy stali się rezydentami polskimi
  • Świadczenia na rzecz nierezydentów
 18. Rozliczanie świadczeń na rzecz osób zatrudnionych
  • Zapłata składek ZUS
  • Ryczałt i zaliczka
  • Formularze podatkowe
 19. Zajęcia komornicze
  • Kwoty wolne od zajęć
  • Kolejność potrącania
  • Zajęcia a ZFŚS
  • Zajęcia a umowy cywilnoprawne

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78