centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRZYGOTOWANIE ABI DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)
Warszawa, 07.06.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Do kogo skierowane są warsztaty:
Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. przewiduje nową funkcję – Inspektora ochrony danych (IOD), mającą wspierać administratora danych i podmiot przetwarzający w wykonaniu obowiązków określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, zarówno unijnych jak i krajowych. W wydanych w grudniu 2016 r. wytycznych Grupa Robocza art. 29 dyrektywy 95/46/WE przedstawiła szczegóły dotyczące: obowiązku wyznaczania IOD, jego pozycji w jednostce organizacyjnej, wymogów kwalifikacyjnych oraz realizowania zadań określonych w RODO. Jednocześnie w pierwszych projektach polskiej ustawy uzupełniającej RODO proponuje się, aby administratorzy bezpieczeństwa informacji z mocy prawa stawali się inspektorami ochrony danych, na stałe lub przynajmniej na określony czas. Warsztaty są skierowane do wszystkich osób zawodowo zajmujących się wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce organizacyjnej, które przygotowują się do wykonywania funkcji IOD, w tym obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji, ich zastępców, osób pracujących w pionach ABI lub wykonujących zadania w jednostkach, w których nie powołano ABI.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach: 

 • przedstawienie zmian w przepisach o ochronie danych osobowych dotyczących IOD, porównanie sytuacji ABI oraz IOD,
 • omówienie optymalnych rozwiązań organizacyjnych oraz podstaw świadczeń związanych z funkcją IOD (IOD wewnętrzny lub zewnętrzny),
 • określenie procedur i czynności służących rozpoczęciu wykonywania zadań przez IOD, a także możliwego harmonogramu przygotowań,
 • przedstawienie potrzeb w zakresie przygotowania merytorycznego ABI lub innych osób do wykonywania funkcji IOD.

Forma warsztatu: Spotkanie (prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów), ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego warsztaty daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną informację dotyczącą aktualnego stanu przygotowań do wdrożenia RODO w zakresie IOD. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dlatego też zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym konkretnym terminie.

Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztatach oraz materiały drukowane.

Warsztaty poprowadzi: adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

PROGRAM

 1. Zakres zmian w przepisach o ochronie danych osobowych w kontekście działalności ABI i IOD.
 2. Porównanie ABI oraz IOD.
 3. Sytuacje obowiązkowego i rekomendowanego wyznaczenia IOD.
 4. Jeden IOD dla grupy przedsiębiorców oraz dla grupy organów i podmiotów publicznych.
 5. Zespół IOD oraz zadania IOD wykonywane w modelu outsourcingu.
 6. Podstawa świadczenia przez IOD. Potrzeba zmiany dotychczasowej umowy ABI?
 7. Wymagania kwalifikacyjne wobec IOD.
 8. Pozycja IOD w jednostce organizacyjne i zasady wykonywania IOD:
  • miejsce w strukturze organizacyjnej,
  • wykonywanie innych zadań przez IOD (konflikt interesów),
  • obowiązki wsparcia ADO (procesora) wykonywania funkcji IOD,
  • niezależność IOD,
  • tajemnica IOD.
 9. Rodzaje zadań inspektora ochrony danych i ich odniesienie do obecnych zadań ABI. W jakim zakresie wykonywanie zadań ABI będzie przydatne w funkcji IOD?
  • „punkt kontaktowy” dla osoby, której dane dotyczą,
  • zadania informacyjne i doradcze,
  • monitoring,
  • współpraca z organem nadzorczym i punkt kontaktowy dla organu,
  • rola IOD w ocenie skutków dla ochrony danych.
 10. Działania przygotowujące do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych – podejście organizacyjne.

Warsztaty trwają od godziny 10.00 do godziny 17.00

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78