centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXII seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO 'BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM'
Warszawa, 24.01.2017 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Krzysztof Gralik

Krzysztof Gralik

Krzysztof Gralik

Główny Specjalista, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Otwocku. Specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej, instruktor OC, wiceprezes fundacji EUROPA112, działającej na rzecz rozwoju bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. W 2013 roku jako ekspert fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, brał udział w programie POLSKA POMOC Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, którego celem było podniesienie skuteczności działań samorządów oraz służb ratowniczych regionów Gurii i Samcche-Dżawachetii (Gruzja) w sytuacjach reagowania na katastrofy naturalne oraz wypadki komunikacyjne.

Prelegenci | Michał Grzybowski

Michał Grzybowski

Michał Grzybowski

Dyrektor wykonawczy Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej i Europejskiego Centrum Badań Nad Bezpieczeństwem im. George’a C. Marshall’a w Garmisch-Partenkirchen. Wieloletni pracownik Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej (IK) Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Współautor Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. W latach 2014-2015 krajowy punkt kontaktowy dla Państw Członkowskich i instytucji Unii Europejskiej w obszarze IK. Planista i moderator krajowy ćwiczeń Cyber Europe 2014. Planista ćwiczeń Cyber-EXE Polska 2014 (sektor telekomunikacyjny) i 2015 (sektor finansowy). Redaktor biuletynu „CIIP focus” poświęconego ochronie teleinformatycznej. Autor publikacji o szacowaniu ryzyka dla infrastruktury krytycznej. Z nominacji ambasady USA uczestnik rządowego programu "International Visitor Leadership Program" poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemów zarządzania ciągłością działania. Ekspert BSI Group Polska.

Prelegenci | Włodziemierz Nowak

Włodzimierz Nowak

Włodzimierz Nowak

Gen. bryg. (rez.) Włodzimierz Nowak. Z wykształcenia mgr inż. elektronik (WAT). Ukończył również podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1985r. Służył m.in. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego jako: Szef Oddziału Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi, Szef Oddziału Łączności Stacjonarnej, Szef Zarządu Łączności i Informatyki oraz Zastępca Szefa Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności P6. Od 2007r. zajmował kolejno stanowiska Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w MON, Dyrektora Operacyjnego NATO-wskiej agencji NCSA, Zastępcy Dowódcy/Szefa Sztabu NATO CIS Group oraz Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w MON. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej (2016r) był Pełnomocnikiem Ministra Cyfryzacji ds. cyberbezpieczeństwa oraz Dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.
Pełnił wiele istotnych funkcji, w tym:
- Zastępcy Narodowego Dyrektora ds Uzbrojenia;
- Przewodniczącego Polsko-Ukraińskiej Podkomisji ds. Przemysłów Obronnych;
- Członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
- Członek Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL)
- Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności (WIŁ)
Reprezentował SZ RP w:
- Radzie Narodowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia w CNAD NATO i EDA EU;
- Radzie NATO ds. Konsultacji, Dowodzenia i Kierowania (NC3B);
- Grupie Roboczej Narodowych Ekspertów Technicznych Telekomunikacji NATO (WGNTE/Com);
Kierował projektem „Budowa systemu łączności NATO na terenie kraju na pierwszy dzień akcesji”.
Zainicjował i kierował opracowaniem:
- „Strategii informatyzacji resortu Obrony Narodowej na lata 2007-2012”
- Rządowego „Programu Wsparcia Bezpieczeństwa w Regionie 2020 (ReSAP 2020)”
- Założeń „Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020”
Za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, został wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. Odznaczony m.in. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Autor wielu publikacji w periodykach i magazynach branżowych. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Prelegenci | Grzegorz Świszcz

Grzegorz Świszcz

Grzegorz Świszcz

Szef Centrum Operacyjno-Analitycznego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa Analityk, specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. W administracji rządowej od 2004 r., w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa od 2009 r. Poza pracą w RCB jest wykładowcą akademickim. Absolwent studiów politologicznych ze specjalizacją społeczno-samorządową oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, problematyki przestępczości zorganizowanej iterroryzmu oraz prawa Unii Europejskiej. Uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach m.in. z zakresu profesjonalnej analizy, prognozowania i komunikacji, analizy informacji, zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Jako ekspert i analityk jest odpowiedzialny za monitorowanie oraz krótko- i średnioterminową analizę sytuacji w obszarze stanu bezpieczeństwa narodowego oraz występujących w tym zakresie zagrożeń. Jest członkiem stałej grupy eksperckiej przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych oraz członkiem nieetatowego zespołu ds. zagrożeń terrorystycznych.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78