centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ
Warszawa, 1.02.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu, dyrektor operacyjny, czy kierownik działu to stanowiska, które wymagają umiejętności organizacyjnych, kierowania, wpływania na innych menedżerów. Nie oznacza to jednak, że zagadnienia finansowe są im zupełnie nieznane.

Cykl szkoleń polecamy szczególnie:

 • właścicielom firm
 • kadrze kierowniczej pionów niefinansowych
 • specjalistom
 • osobom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego
 • wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów

Czas szkolenia: 10:00 - 16:00

szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski

PROGRAM:

 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
  • czynniki determinujące finansowy sukces organizacji gospodarczej
  • finansowa natura przedsiębiorstwa
  • przepływ kapitału w przedsiębiorstwie
 2. PODSTAWOWE DOKUMENTY FINANSOWE
  • generalne zasady rachunkowości
  • struktura podstawowych informacji i dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
  • konstrukcja i analiza podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 3. PŁASZCZYZNY ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA, METODY OCENY I ANALIZY
  • wprowadzenie pojęć: CE - kapitał zatrudniony, WC - kapitał pracujący, EBITDA, EBIT, EBT, .... )
  • analiza rentowności (zysku i zyskowności)
  • analiza aktywności (wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa)
  • analiza wypłacalności (struktury źródeł finansowania)
  • analiza płynności (przepływami finansowymi)
 4. ZARZĄDZANIE - WYZNACZANIE CELÓW, OCENA WPŁYWU DECYZJI NA WYNIK FIRMY
  • konstrukcja modeli analitycznych
  • zarządzanie rentownością (analizy współzależności)
  • zarządzanie aktywami (analiza współzależności)
  • zarządzanie płynnością (optymalizacja poziomu gotówki)
  • zarządzanie wypłacalnością (analizy wpływy struktury kapitałowej na rentowność i płynność)
  • zarządzanie cyklem obrotu kapitału pracującego
  • wybrane narzędzia analizy wartości firmy i czynników ja kształtujących

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78