centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH
Warszawa, 14.03.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie prowadzą:

Prof. dr hab. n. med. Cezary Watała Biologia medyczna; biologia molekularna; biofizyka; studia: Uniwersytet Łódzki 1983, dr 1988, dr hab. AM 1992, prof. 2000; ponad 450 prac dośw., przegl., książek, monografii, doniesień symp., M.IN. m.in. "Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych", "Przykłady zastosowań metod statystycznych w pracy naukowej w badaniach biomedycznych (Kompendium Informatyki Medycznej)", "Badania i publikacje w naukach biomedycznych", tom 1-2; kierownik oraz uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych w kraju i zagranicą , laureat licznych nagród naukowych; zainteresowania naukowe: patofizjologia i patobiochemia błon komórkowych, biologia molekularna płytek krwi i układu hemostazy, biologia molekularna i fizjologia ściany naczyniowej, biostatystyka, entolomologia i faunistyka; członek kilkunastu międzynarodowych krajowych tow. nauk.; członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN; współ-/organizator zjazdów nauk.; doradca w zakresie działalności naukowej (analiza i opracowywanie danych); zainteresowania pozazawodowe: fotografia przyrodnicza i artystyczna, makrofotografia.

dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Katedra Biofizyki Medycznej

Czas trwania szkolenia: 10:00- 16:00

PROGRAM:
 1. I BLOK (praktyczny; program STATISTICA) – Informacje wstępne:
  • Wstęp do obsługi programu STATISTICA ver. 13.1
  • Analiza liczności próby i mocy testu – ogólna idea, jak to zrobić w programie STATISTICA
 2. II BLOK (praktyczny; program STATISTICA). Analiza statystyczna danych powiązanych (in. sparowanych/zależnych)
  • test t-Studenta – fakty i mity czyli kiedy wolno, a kiedy nie wolno stosować testu t-Studenta?
  • porównanie 2 prób zależnych/parametrycznych – (test t-Studenta dla prób zależnych; analiza mocy testu i liczności próby; wykres) – ZADANIE 1.
  • porównanie 2 prób zależnych/nieparametrycznych – (test rang Wilcoxona; wykres) – ZADANIE 2.
  • porównanie dla kilku zależnych/parametrycznych – (testem ANOVY z powtórzeniami i testem post-hoc Tukeya; analiza mocy testu i liczności próby; wykresy) – ZADANIE 3.
  • orównanie dla kilku prób zależnych/nieparametrycznych – (ANOVA Friedmana z testem post-hoc dla Friedmana) – ZADANIE 4.
 3. III BLOK (praktyczny; program STATISTICA). Analiza statystyczna danych niepowiązanych (in. niesparowanych/niezależnych)
  • porównanie 2 prób niezależnych/parametrycznych – (test t-Studenta dla prób niezależnych; analiza mocy testu i liczności próby; wykres) – ZADANIE 5.
  • porównanie 2 prób niezależnych/(nie)parametrycznych ale o wariancjach heterogennych (test Welcha; wykres) – ZADANIE 6.
  • porównanie 2 prób niezależnych/nieparametrycznych – (test Manna-Whitneya; wykres) – ZADANIE 7.
 4. IV BLOK (praktyczny; program STATISTICA). Analiza statystyczna danych niepowiązanych (in. niesparowanych/niezależnych)
  • porównanie kilku prób niezależnych/parametrycznych o wariancjach homogennych – (test ANOVA jednoczynnikowa; test Tukey’a; analiza liczności próby i mocy testu; wykres) – ZADANIE 8.
  • porównanie kilku prób niezależnych/parametrycznych i o jednorodnych wariancjach w testowaniu 2 czynników na raz – (ANOVA dwuczynnikowa; wykres) – ZADANIE 9.
  • test t-dla pojedynczej próby – ZADANIE 10.
  • porównanie kilku prób niezależnych/nieparametrycznych (brak normalności rozkładu i/lub wariancje heterogenne), (test Kruskala-Wallisa i post hoc test Dunna; wykres) – ZADANIE 11.
  • trasformata Box-Cox – założenia, wykonanie  - ZADANIE 12.
 5. V BLOK (praktyczny/pokazowy; program STATISTICA). Analizy asocjacyjne – metody regresji, metody korelacji.

 6. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW – pytania, refleksje, sugestie, itp.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78