centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
23 seminarium z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "ZAGROŻENIA TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. NARZĘDZIA SMART CITY W OBRONIE PRZED ZAGROŻENIAMI"
Warszawa, 23.01.2018 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Szymon Ciupa

Szymon Ciupa

Szymon Ciupa

Ekspert ds. Smart City i GIS. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we wspieraniu administracji samorządowej we wdrażaniu inteligentnych technologii. Specjalizuje się m.in. tematyce cyfrowej gospodarki przestrzennej, zastosowaniu danych przestrzennych i wskaźników do oceny wydajności miasta, ISO37120 oraz miejskich systemach informacji przestrzennej. Realizował projekty z zakresu GIS, e-administracji oraz analizy i wizualizacji danych m.in. dla: Urzędu Miasta Kielce (zdobywca wielu prestiżowych nagród za system informacji przestrzennej, w tym wyróżnienie podczas kongresu Smart City Expo w Barcelonie), Urzędu Miasta Gliwice, Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Miasta Toruń, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi czy Metropolii Poznań. Jest autorem publikacji naukowych i artykułów, które ukazały się m.in. w Studiach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, The GIS Professional (USA), miesięczniku Urbanista, czasopiśmie Inteligentne Miasta i Regiony. Wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi bloga o miastach inteligentnych w Polsce: www.smartcity-expert.eu

Prelegenci |Aleksandra Gasztold

Aleksandra Gasztold

Politolog, adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad terroryzmem i analizą informacji. Stypendystka m.in. Uniwersytetu Indiana w Bloomington, Uniwersytetu w Konstancji i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Ekspert Ośrodka Analiz Politologicznych UW (OAP UW) obszar: bezpieczeństwo. Ekspert społeczny w zakresie zdarzeń o charakterze terrorystycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Wybrane publikacje: współredakcja z Z. Siemiątkowskim Służby specjalne w państwie współczesnym (Warszawa 2016), wspólnie z A. Wróblewską, System Zarządza Wiedzą dla zarządzania kryzysowego, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4.

Prelegenci | Krzysztof Gralik

Krzysztof Gralik

Krzysztof Gralik

Główny Specjalista, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Otwocku. Specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej, instruktor OC, wiceprezes fundacji EUROPA112, działającej na rzecz rozwoju bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. W 2013 roku jako ekspert fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, brał udział w programie POLSKA POMOC Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, którego celem było podniesienie skuteczności działań samorządów oraz służb ratowniczych regionów Gurii i Samcche-Dżawachetii (Gruzja) w sytuacjach reagowania na katastrofy naturalne oraz wypadki komunikacyjne.

Prelegenci | Agnieszka Gryszczyńska

Agnieszka Gryszczyńska

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji - w tym informatyzacji rejestrów publicznych, e-administracji, ochronie tajemnic i danych osobowych oraz dostępowi do informacji publicznej.

Prelegenci |Krzysztof Szwarc

Krzysztof Szwarc

Krzysztof Szwarc

Asystent w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna. Absolwent Wydziału Cybernetyki WAT na kierunkach Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Autor monografii, rozdziałów i artykułów naukowych dotyczących problematyki zarządzania kryzysowego, zarządzania ciągłością działania, ochrony infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa informacyjnego oraz zarządzania projektami. Sekretarz redakcji Studiów Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Studies) wydawanych na Wydziale Cybernetyki WAT.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78