centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Listopad 2017
14 listopada | Warszawa | warsztaty "E-ADMINISTRACJA, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - CZYLI PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PLATFORMY ePUAP"
14 listopada | Warszawa | warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE?"
15 listopada | Warszawa | szkolenie "USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA PPP) - POLSKA METODA IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML"
15 listopada | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
16 listopada | Warszawa | warsztaty "OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ"
16 listopada | Warszawa | 79 seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - PROBLEMY PRAWNE, ORGANIZACYJNE, FINANSOWE"
21 listopada | Warszawa | 27 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH - WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE"
21 listopada | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
21 listopada | Warszawa | warsztaty "PRZYCHODY I WYDATKI MUZEÓW - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA (GOSPODARCZA)"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
22 listopada | Warszawa | warsztaty "PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "NOWOCZESNA TELESPRZEDAŻ"
23 listopada | Warszawa | warsztaty "STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH"
23 listopada | Warszawa | XVII FORUM ADMINISTRATORÓW, REDAKTORÓW I KOORDYNATORÓW BIP "PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ WPŁYW NA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZEJ OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH"
28 listopada | Warszawa | XXIII FORUM ADO/ABI "ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WEDŁUG OGOLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
28 listopada | Warszawa | szkolenie "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJA TWORZONYCH, DIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "SPLIT PAYMENT I RACHUNEK VAT - WYZWANIA DLA BANKÓW"
29 listopada | Warszawa | 72 seminarium w cyklu IFORMATYKA KORPORACYJNA "KONTROLA JAKOŚCI KODU W PRAKTYCE - TRUDNA SZTUKA ZARZĄDZANIA TESTOWANIEM OPROGRAMOWANIA"
30 listopada | Warszawa | FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD) W UCZELNIACH WYŻSZYCH - ZASADY OBSŁUGI DOKUMENTACJI I PRACY KANCELARYJNEJ ORAZ WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH KLASY EZD"
30 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78