centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Sierpień 2016
30 sierpnia | Warszawa | XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OCENA I ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH - PODNOSZENIE JAKOŚCI I STANDARDÓW WYDAWNICZYCH"
30 sierpnia | Warszawa | Warsztaty ABC PRZEDSIĘBIORCY: „IDĄ PO MNIE” CZYLI JAK UJARZMIĆ KONTROLĘ SKARBOWĄ
31 sierpnia | Warszawa | XXV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "TECHNOLOGIE CYFROWE W TWORZENIU EKSPOZYCJI MUZEALNYCH - ROZWIĄZANIA INTERAKTYWNE, RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, SYSTEMY OŚWIETLEŃ"
31 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
Wrzesień 2016
6 września | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
6 września | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - ZABEZPIECZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, PRZYSZŁOŚĆ RECEPT I ZAŚWIADCZEŃ - obowiązek i szansa dla podmiotów realizujących zadania publiczne"
6 - 7 września | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
7 września | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
7 września | Warszawa | Szkolenie "KONTRAKTY SCRUM – ASPEKTY PRAWNE"
7 - 8 września | Warszawa | IAB DIMAQ od A do Z - Jak skutecznie przygotować się do egzaminu i stać się posiadaczem certyfikatu IAB DIMAQ? (2 dniowe szkolenie systematyzujące i uzupełniające wiedzę)"
8 września | Warszawa | LXXVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - CO SIĘ ZMIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM USTAWY O RE-USE"
8 września | Warszawa | Seminarium "PROBLEMY PRAWNE INNOWACYJNYCH START-UPÓW"
13 września | Warszawa | XII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ AWANSOWANYCH W TZW. NOWEJ PROCEDURZE"
13 - 14 września | Warszawa | warsztaty METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH
13 - 14 września | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
14 września | Warszawa | XXIX FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BEZPIECZEŃSTWO KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH I MOBILNYCH W BANKACH I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"
15 września | Warszawa | VIII FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
20 września | Warszawa | ABC PRZEDSIĘBIORCY (MANAGERA): JAK NIE DOSTAĆ ZAWROTU GŁOWY (KARUZELA VAT)
20 września | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych"
20 września | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
21 września | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
27 września | Warszawa | Seminarium w cyklu NOWE TECHNOLOGIE INTERNETU "INTERNET RZECZY - OBSZARY PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
28 września | Warszawa | Konferencja "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFORMATYCZNYM W SEKTORZE KAPITAŁOWYM"
28 września | Warszawa | Warsztaty OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE
29 września | Warszawa | Szkolenie "PLANOWANIE BUDŻETU W MARKETINGU RACJONALIZACJA KOSZTÓW, ZACHOWANIE EFEKTYWNOŚCI"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78