centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Sprawozdania z konferencji Kontakt z mediami: Agata Fiech

XXXV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - Rozwój oferty bankowości elektronicznej dla sektora publicznego

5 grudnia 2006 roku w Warszawie Centrum Promocji Informatyki zorganizowało kolejną - XXXV edycję seminarium z cyklu Informatyka w Administracji. Spotkanie poświęcone zostało "Rozwojowi oferty bankowości elektronicznej dla sektora publicznego". Głównym Partnerem seminarium był PKO Bank Polski.

Na zdj. dr Remigiusz Kaszubski (Związek Banków Polskich i prof. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski)

Obrady poprowadził dr Remigiusz Kaszubski, dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich. Wykład inauguracyjny dotyczył "Bankowych instrumentów prawnych wspomagających uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych". Prof. Elżbieta Chojna-Duch z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła pola współpracy banków i jednostek samorządu terytorialnego, omówiła kwestię "dodatkowości" i współfinansowania przedsięwzięć, instrumenty wspomagające wykorzystywanie środków unijnych oraz nowe regulacje ustawy o finansach publicznych. Prof. E.Chojna-Duch podkreśliła zjawisko znacznego przenikania prawa prywatnego do sfery publicznej, co w konsekwencji prowadzi do sporego zniekształcenia rynku i zmiany charakteru relacji między sektorem publicznym i bankowym.

Na zdj. dr Grzegorz Kotliński (Akademia Ekonomiczna w Warszawie)

W wykładzie "Przepływy finansowe pomiędzy gminą a bankiem" dr Grzegorz Kotliński z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu spojrzał na ów problem właśnie z perspektywy banku. Wymienił czynniki wpływające na natężenie powiązań finansowych pomiędzy gmina a bankiem, podkreślając rolę wielkości dochodów budżetowych oraz poziomu aktywności organów samorządowych. Przedstawione zostały opisy modułów współpracy pomiędzy gminą a bankiem, kategorie korzyści z tej współpracy oraz sugestie warunków koniecznych do zapewnienia w takim układzie sukcesów gminie. Kolejne wystąpienie należało do sponsora seminarium - PKO Banku Polskiego. Dariusz Sienkiewicz z Departamentu Bankowości Korporacyjnej zaprezentował instrument pieniądza elektronicznego do wypłaty świadczeń, który PKO Bank Polski wprowadził do wachlarza swoich produktów. "Jest to rodzaj elektronicznej portmonetki zakupionej przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego (JST) na rzecz osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń. Nośnikiem pieniądza elektronicznego jest karta elektroniczna (...)".

Korzyści dla JST płynące z takiego rozwiązania są liczne: redukcja kosztów z tytułu wypłaty świadczeń, wyższa jakoś usługi względem świadczeniobiorców i jednoczesny wzrost ich zadowolenia, szybka i nieskomplikowana obsługa wypłat świadczeń oraz brak konieczności podpisywania osobnych umów na wydanie karty pomiędzy bankiem i użytkownikiem.

Przedpołudniową część obrad zakończył wykład dr Hanny Kociewskiej z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, która omówiła usługi bankassurance dla administracji i instytucji publicznych. Usługa bankassurance oferuje JST ofertę kompleksową, począwszy od doradztwa finansowego oraz ubezpieczenia poszczególnych świadczeń, przez obsługę stricte finansową, aż po zapewnienie JST partnera o znanej marce (JST wpływa na rynki finansowe wraz z dana instytucją), zmianę wizerunku wśród pracowników oraz mobilizację do działań o charakterze prawno-organizacyjnym.

Drugą część spotkania otworzyła prezentacja merytoryczna Banku BPH "BusinessNet platformą dla produktów typu Cash Management", którą poprowadził Remigiusz Hełmniak z Departamentu Sprzedaży Bankowości Transakcyjnej. System bankowości internetowej BusinessNet to jeden z najbardziej wyróżniających się na polskim rynku system bankowości elektronicznej. Kolejna prezentacja merytoryczna poświęcona została elektronicznym płatnościom w relacjach z klientem z punktu widzenia sektora publicznego. Głos zabrał Sebastian Ramantowski, dyrektor handlowy eCard S.A. Omawiając rozwój płatności elektronicznych w Polsce, scharakteryzował sposób funkcjonowania transakcji internetowych, przedstawił również praktyczne zastosowanie płatności elektronicznych w relacjach między urzędem a klientem i podmiotem gospodarczym.

Spotkanie zakończył wykład moderatora seminarium - dra Remigiusza Kaszubskiego ze Związku Banków Polskich. Wystąpienie poświęcone zostało "Tworzeniu przez samorządy lokalne infrastruktury dla mikropłatności". Dr Kaszubski podkreślił, iż istnienie takiej infrastruktury (urządzeń, instrumentów, instytucji usługowych systemów rozliczeniowych) jest "niezbędne dla prawidłowego, a co najważniejsze efektywnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki". Jako rozwiązanie dla obniżenia kosztów funkcjonowania miast i gmin zaproponował wdrożenie systemu wieloaplikacyjnej karty miejskiej usprawniającej wiele procesów zarówno z punktu widzenia miasta (płatności komunalne, rozwój lokalnej sieci mikropłatności w punktach handlowo-usługowych, uczestnictwo w ogólnopolskim systemie rozliczeniowym) jak i samych jego mieszkańców (jedna karta łącząca wiele usług, bezpieczeństwo i eliminacja obiegu gotówki).

Seminarium zakończyły oficjalne podziękowania oraz rozdanie certyfikatów udziału. Patronat medialny nad konferencją objęli: Audyt.Net, Bankier.pl, e-Gov, Publiczni.pl, IPO.pl, Gazeta Bankowa oraz Dzień Dobry Informatyku.

Oprac.: Dział PR, CPI

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78