centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15-16.10.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

Od 2008 r., czyli za 4 miesiące, niektóre instrumenty płatnicze SEPA zaczną być wdrażane i będą funkcjonować obok krajowych systemów płatności. SEPA (Single Euro Payments Area) pozwoli na dokonywanie bezgotówkowych płatności na rzecz dowolnego beneficjenta w dowolnym kraju strefy Euro, z jednego rachunku bankowego i przy pomocy jednego zestawu instrumentów płatniczych.
Zakończenie pełnego procesu wdrożenia SEPA w Polsce jest zaplanowane na 2010 rok - po tym czasie krajowe odpowiedniki polecenia zapłaty, przelewu oraz krajowe systemy kartowe, przestaną istnieć.
Dlatego warto już teraz poznać mechanizmy i kierunki tych zmian.

Adresatami konferencji są przedstawiciele: banków, władz publicznych, NBP, władz samorządowych, firm technologicznych, przedsiębiorców, izb i stowarzyszeń biznesu, konsumentów, mediów.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie oficjalnie krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA.

Wystąpienia wygłaszane w języku angielskim będą tłumaczone na język polski.

PROGRAM

Dzień I - 15 października 2007 r.
10:00 Powitanie Uczestników i otwarcie konferencji
Krzysztof Pietraszkiewicz
(Prezes Związku Banków Polskich)

Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA
10:15 Remigiusz W. Kaszubski
(Krajowy Koordynator Programu SEPA)

10:45 Adam Tochmański
(Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski)

11:15 Tomasz Jończyk
(Dyrektor Departamentu Rozliczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)

11:45 Przerwa na kawę
Wdrażanie SEPA w Europie
12:00 Pierfrancesco Gaggi
(Market Services Area Deputy Head, Associazione Bancaria Italia)

12:30 Paul Smee
(Chief Executive, APACS - The UK Payments Association)

13:00 Stefan Soors
(Project leader, Payment Systems & Services KBC Bank - Program SEPA z punktu widzenia paneuropejskiego banku - project management)

13:30 Visa & SEPA Compliance
Monika Chlebowska
(Visa Consulting, Visa Europe)

14:00 Lunch
Testowanie SEPA
15:00 Slava Gnevko
(EPC Programme Manager SEPA Testing)

15:30 Vincent Questiaux
(SEPA Programme Manager SWIFT)

16:00 Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem wszystkich prelegentów dnia pierwszego
18:00 Kolacja
Dzień II - 16 października 2007 r.
10:00 Otwarcie drugiego dnia konferencji
Andrzej Wolski
(Dyrektor Generalny Związku Banków Polskich)

SEPA dla użytkowników końcowych
10:15 mPay - nowoczesny, uniwersalny instrument płatniczy na tle oferty grupy ATM w świetle wyzwań projektu SEPA
(ATM S.A.)
10:45 Praktyczne aspekty implementacji SEPA na przykładzie rozwiązania ELIOS
Maciej Kisielewski
(Bazy i Systemy Bankowe S.A.)

11:15 Osiris - system przetwarzania płatności automatyzujący przetwarzanie komunikatów clearingowych (STP)
- praktyczne aspekty wdrożenia systemu w kilku krajach europejskich
- Osiris a "mapa drogowa" SEP
- szybkie i tanie dostosowanie systemu do nowych regulacji prawnych i zmieniających się procesów biznesowych - optymalizacja kosztowa
Witold Węgorkiewicz
(Dyrektor Rozwoju w firmie Business Management Software Sp. z o.o.)

11:45 STP - kluczowym aspektem projektu SEPA - doświadczenia z implementacji platformy rozliczeniowej VBOSS Payment Platform
Grzegorz Chmaj
(VSOFT S.A.)

12:15 Przerwa na kawę
Dyrektywa o Usługach Płatniczych na Rynku Wewnętrznym (Payment Services Directive)
12:30 Remigiusz Kaszubski - Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej, ZBP
13:00 Małgorzata Sawicka - Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
13:30 Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem prelegentów dnia drugiego
14:00 Zakończenie konferencji
14:30 Lunch

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji -
proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78