centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Opracowanie pytań powarsztatowych

Opracowanie przygotowane przez prawników z kancelarii CMS Cameron McKenna: dr Andrzeja Krasuskiego, Annę Kobylańską i Ewę Świderską na podstawie pytań uczestników 4 edycji warsztatów CPI "Ochrona danych osobowych w praktyce prawnej i biznesowej"

Spis rozdziałów

Część 1. Opracowanie pytań powarsztatowych

 1. Zakres przedmiotowy ustawy (pojęcie danych osobowych, przetwarzania danych)
 2. Zakres podmiotowy ustawy
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 4. Zabezpieczenie danych osobowych
 5. Obowiązki informacyjne
 6. Rejestracja zbiorów danych
 7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 8. Udostępnianie/przekazywanie danych osobowych
Część 2. Wybrane zagadnienia ochrony danych osobowych w praktyce prawnej i biznesowej
 1. Zakres zastosowania ustawy: podmioty przetwarzające dane osobowe i pojęcie przetwarzania danych osobowych
 2. Dostosowanie prowadzonej działalności do wymagań ochrony danych osobowych
 3. Praktyczne problemy przetwarzania danych osobowych
 4. Przekazywanie danych osobowych
 5. Przekazywanie danych osobowych za granicę
Podsumowanie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78