szkolenie on-line

12
lipca
2022

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE ORAZ WYNAGRADZANIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Zatrudnianie kadry menedżerskiej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wiąże się z pewną specyfiką i ograniczeniami w porównaniu do sektora prywatnego. Uwagi wymagają przede wszystkim szczególne zasady ustalone tzw. ustawami kominowymi (2000, 2016). Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówiona obowiązująca w tym zakresie ustawa kominowa z 2016 r. wraz z orzecznictwem i praktyką ukształtowaną w ciągu ostatnich lat. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty kształtowania polityki wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz JST. Uwzględnione zostaną także kwestie opodatkowania i oskładkowania, w tym wynikające z regulacji Nowego Polskiego Ładu.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z dotychczas stosowanymi regulacjami prawnymi oraz obowiązującą praktyką w zakresie zawierania kontraktów menedżerskich oraz zasadami ustalania wynagrodzeń kadry menedżerskiej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz JST.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej, członków zarządu spółek handlowych, dyrektorów personalnych, specjalistów HR w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Szkolenie przeprowadzi: dr Małgorzata Mędrala doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015. Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego. Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Czas trwania szkolenia od 9:30 – 13:00

 1. Kontrakt menedżerski jako forma zatrudnienia kadry zarządzającej.
 2. Podatkowe i składkowe aspekty kontraktów menedżerskich, z uwzględnieniem najnowszych zasad wprowadzonych przez Nowy Polski Ład.
 3. Stara (2000 r.) i nowa ustawa kominowa (2016 r.).
 4. Zakres i cele ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 5. Obowiązek ukształtowania zasad wynagrodzeń członków organów zarządzających.
 6. Zasady kształtowania wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorczych.
 7. Część stała i zmienna wynagrodzenia.
 8. Polityka wynagrodzeń a określenie celów zarządczych.
 9. Odpowiedzialność rad nadzorczych za kształtowanie zasad wynagrodzeń.
 10. Charakter umowy zawieranej z członkiem zarządu.
 11. Elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy o świadczenie usług zarządzania.
 12. Uprawnienie do korzystania z urządzeń i mienia spółki dla członka zarządu.
 13. Odprawa członka zarządu.
 14. Zakaz konkurencji.
 15. Dodatkowe świadczenia związane z pracą dla członka zarządu.
 16. Analiza przykładowych postanowień w kontraktach menedżerskich.

Małgorzata Mędrala

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, w swojej pracy zawodowej współpracowała z największymi kancelariami krakowskimi, obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015.
Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego, w tym współautorka i redaktorka najnowszej monografii pt. „Praca zdalna w polskim systemie prawnym” , Warszawa 2021.
Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.