szkolenie

31
lipca
2018

PRZETWARZANIE DANYCH W E - SKLEPIE PO REFORMIE SPOWODOWANEJ RODO

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie ma na celu omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo), w tym praktycznych kwestii dotyczących zgód, klauzul informacyjnych i realizacji obowiązków nakładanych na administratora.

Szkolenie Prowadzą:
dr Marlena Sakowska - Baryła
mec. Magdalena Czaplińska

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Metody pracy: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Program:

 1. Pojęcie informacji handlowej i świadczenia usług drogą elektroniczną/li>
 2. Zbiory danych osobowych w e- sklepie, czyli przetwarzanie danych osobowych na różnych etapach świadczenia e-usługi (kategorie danych osobowych użytkowników na etapie zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w czasie jej realizacji)
 3. Zgoda usługobiorcy - treść zgód marketingowych
 4. Obowiązki informacyjne według:
  • prawa konsumenckiego
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • RODO w zależności od źródła pochodzenia danych
 5. Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych usługodawcy e-usługi według RODO
 6. Uprawnienia podmiotów danych (prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, etc.)
 7. Regulamin sklepu internetowego a RODO
 8. Problematyka profilowania
 9. Podwykonawcy e-usług - powierzenie przetwarzania danych - konsekwencje prawne.
 10. Wyznaczenie IOD - obligo czy możliwość.

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.