warsztaty

22
listopada
2018

GOOGLE DAY CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE?

64 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Cel

 • Poznanie kluczowych narzędzi - komercyjnych i bezpłatnych - udostępnionych przez potentata Google w sieci
 • Prezentacja praktycznych porad związanych z wykorzystaniem narzędzi Google’a
 • Analiza i interpretacja kluczowych wskaźników komunikacji online udostępnianych przez narzędzia Google
 • Strategia efektywnego wykorzystania aplikacji Google w ramach planów marketingowych firm

Korzyści dla uczestników:

 • wykorzystanie potencjału Google w komunikacji z rynkiem
 • inspiracje i nowe narzędzia Google udostępnione dla marketingu, PR, HR czy sprzedaży
 • tips & tricks, czyli szybkie wdrożenie niezwykle pomocnych rozwiązań, których Google nie promuje wśród użytkowników
 • wsparcie w budowaniu strategii komunikacji z wykorzystaniem gotowych rozwiązań potentata sieci

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Ekspertów i specjalistów ds. e-marketingu i Public Relations odpowiedzialni za politykę komunikacji online
 • Pracowników działów marketingu, HR, project managerów poszukujących inspiracji
 • kierowników i dyrektorów nadzorujących komunikację marketingową i sprzedaż

Metodologia

 • Forma wykładowa z elementami ćwiczeń prezentująca kluczowe narzędzia Google do wykorzystania w komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi.
 • Prezentacja i demonstracja narzędzi Google
 • Dyskusje i wymiana spostrzeżeń oraz praktyczne wskazówki wdrożeniowe

Szkolenie prowadzi: Artur Maciorowski

Program

1. Google Analytics w pigułce – to co najważniejsze z punktu widzenia marketera
 • przegląd podstawowych statystyk – jak użytkownicy korzystają z Twojego serwisu, co przykuwa ich wzrok i co możesz śledzić?
 • interpretacja kluczowych wskaźników od A do Z – od podstaw do zaawansowanych parametrów definiowanych przez Ciebie!
 • ustalanie celów i analiza konwersji – co faktycznie sprzedaje, a co ma pośredni wpływ na zakup?
 • niestandardowe elementy GA w praktyce [tagowanie linków, efektywność social media, integracja z Adwords/Webmaster Tools, filtry i segmenty]
2. Google dla SEM-owców, czyli jak działa Adwords i kluczowe aspekty SEO
 • zasady prowadzenia i rozliczeń kampanii w modelu PPC – prześwietlamy algorytm Adwords
 • interpretacja danych i wnioski – większy budżet? optymalizacja? a może treść reklamy – co wpływa na pozycje i jak efektywnie prowadzić działania SEM
 • strategie dla słów kluczowych, tekstów reklamowych i inspiracje rynkowe
 • narzędzie Google dla Webmasterów - jak zweryfikować swoją witrynę w SEO?
 • pozostałe narzędzia i serwisy do analityki SEO udostępniane przez Google i nie tylko!
3. Google Maps
 • jak zaistnieć w mapach Google'a bez żadnych opłat?
 • monitorowanie efektywności – wyświetlenia i przekierowania, czyli co faktycznie daje obecność z wizytówką w Google Maps?
 • reklama w Google Maps – po co, dla kogo i jak?
4. Google i społeczności
 • koncepcja działań na YouTube (kanały, subskrybcje, użytkownicy, reklama) – jak wykorzystać potencjał największego serwisu wideo w sieci?
 • Google+ - pierwsze kroki w serwisie społecznościowym Google'a
 • pozostałe narzędzia społecznościowe Google (blogi, grupy dyskusyjne, Picassa)
5. Pozostałe narzędzia Google:
 • Google Mobile – jak promować aplikacje mobilne w Google Play i reklama w sieci AdMob
 • Google Insights for Search/Trends – jak wykorzystać barometr popularności Google?
 • Google Zeitgeist i Alert – czego szukają internauci w sieci?
 • Google Calendar/Dysk/Docs – jak wykorzystać i współdzielić platformy do komunikacji online?
 • Google Tłumacz – po co i jak adaptować w projektach online?
 • pozostałe narzędzia Google dla Firm – jak w pełni wykorzystać potencjał bezpłatnych narzędzi Google?

RAMOWY HARMONOGRAM:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów, wręczenie Certyfikatów

Artur Maciorowski

Niezależny konsultant, prelegent i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu. Jako właściciel firmy doradczo-szkoleniowej eCode definiuje rynkowe strategie internetowe, wspiera firmy w planowaniu promocji sprzedaży i reklamy online.
Absolwent programu „Professional Diploma in Marketing” organizowanego przez The Chartered Institute of Marketing oraz certyfikowanego kursu „IBM Application framework for e-business” w Zurychu. Od 1998 r. związany wykorzystaniem Internetu w biznesie i komunikacji. Pracował w branży IT, agencji interaktywnej oraz sektorze bankowym kreując pomysły i wdrążając strategie internetowe. Realizował projekty dla takich firm jak Bank DnB NORD, ING TFI, ING Życie, Monsanto Polska, Bibby Financial Services, Muzeum II Wojny Światowej, PKN Orlen, Bank BPH, HP Polska, US Pharmacia, Fortis Bank Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Wydawnictwo INFOR. Od 11 lat prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie marketingu interaktywnego, w których wzięło udział już ponad 3000 uczestników. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej na Podyplomowych Studiach Marketingu Internetowego oraz Reklamy i Zarządzania. Aktualnie także Redaktor Prowadzący jedynego drukowanego tytułu branżowego "Online Marketing Polska".
Współautor poradnika C.H.Beck na temat E-commerce, autor książki „E-marketing w Praktyce. Strategie skutecznej promocji online” oraz "Skuteczny e-mail marketing".

Termin i Miejsce

Termin:
22 listopada 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 730 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 15 listopada 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: