szkolenie

21
marca
2018

RODO A DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.

koordynator: Iwona Brokowska

Partner szkolenia:
Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO a działalność biznesowa
Nowoczesny marketing korzysta z całego zestawu narzędzi opartych o przetwarzanie danych osobowych, począwszy od gromadzenia danych, przez personalizację przekazu i profilowanie jego obiorców, skończywszy na bezpośredniej komunikacji z klientami.
Dotychczasowe regulacje odnosiły się oczywiście do tych zagadnień, jednak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza w tym zakresie nową jakość. RODO kreuje cały katalog nowych wymogów ciążących na podmiotach korzystających z danych w celach marketingowych. Stanowi jednak dobrą okazję do uporządkowania lub przemyślenia stosowanych praktyk, a nawet stwarza pewne dodatkowe, nieistniejące wcześniej możliwości w zakresie wykorzystania informacji o klientach.

Celem szkolenia jest jest przekazanie uczestnikom, a zwłaszcza osobom zajmującym się tworzeniem i realizacją nowoczesnych strategii promocyjnych i marketingowych, najważniejszych informacji, a także praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem RODO. Prowadzący zaprezentują zarówno najważniejsze nowe regulacje, w tym różnice w stosunku do aktualnie obowiązujących unormowań, ale i – w drodze case study – pomogą przygotować się uczestnikom do samodzielnej oceny projektów marketingowych w świetle nadchodzących zmian.

Szkolenie prowadząIzabela Kowalczuk-Pakuła,radca prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird oraz Piotr Zawadzki, adwokat i rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole ochrony danych osobowych i własności intelektualnej Bird & Bird.

21 marca 2018 r.
10:00 Dane osobowe w marketingu – rewolucja czy ewolucja? Nowe definicje starych pojęć – podstawowe pojęcia w RODO
 • Ogólnie o nowych regulacjach dotyczących przetwarzania danych w celach marketingowych na tle dotychczasowych wymogów
 • Dane osobowe – dlaczego prawie wszystko co nas otacza może być daną osobową?
 • Adminstratorzy, współadministratorzy i podmioty przetwarzające dane w realizacji projektów marketingowych
 • Jaki mają wpływ na praktykę stare pojęcia w nowej odsłonie?
10:50 Zgoda na tle innych podstaw przetwarzania danych w celach marketingowych
 • Czy to ta sama zgoda? Warunki skutecznej zgody wg RODO na tle dotychczasowych przepisów i stosowanej praktyki
 • Czy zgoda udzielona przed 25 maja 2018 roku pozostanie ważna?
11:20 Uzasadniony interes jako podstawa przetwarzania danych w celach marketingowych
 • Czyj interes się liczy i jak go rozumieć?
 • Na co pozwala uzasadniony interes administratora?
11:40 Polityka prywatności/informacje dla leadow przy wykorzystaniu danych w marketingu według RODO
 • O czym, kiedy i jak informować w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych?
 • Kto powinien informować?
 • Kiedy ten obowiązek należy spełnić? W jakich sytuacjach nie trzeba informować osób, których dane dotyczą?
12:10 Profilowanie – nie taki diabeł straszny jak zautomatyzowane przetwarzanie danych
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji: co to jest, czy można przetwarzać dane bez zgody klienta?
 • Retargering i reklama behawioralna
 • Data protection impact assesment - jak i kiedy dokonać takiej oceny?
13:30 Zagadnienia szczególne związane z przetwarzaniem danych w celach marketingowych
 • Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych "na przyszłość" – wymogi i ograniczenia
 • Jak długo mogę trzymać dane w celach marketingowych?
 • Czy mogę zawsze wykorzystać wszystkie dane w jakiejkolwiek kampanii?
 • Przetwarzanie danych w celach analizy rynku
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych
14:00 Przetwarzanie danych w celach marketingowych w świetle regulacji innych niż RODO
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo telekomunikacyjne
 • Co zmienia Projekt Rozporządzenia e-privacy?
 • Relacja między regulacjami
14:30 Jak skutecznie powierzyć przetwarzanie danych osobowych?
 • Powierzenie – nowe obowiązki, forma, zakres umowy, odpowiedzialność administracyjna i odszkodowawcza, obowiązki administratora i przetwarzającego.
 • Podstawy transferu danych do państwa trzeciego
15:00 Case study:
 • Konkurs z nagrodami – rola i obowiązki beneficjenta(zlecającego), organizatora, podwykonawców - jak formułować zgodę i o czym i w jaki sposób poinformować uczestników konkursu o ich prawach.
 • Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym - kto odpowiada za dane - portal czy prowadzący stronę? Jakie obowiązki należy spełnić?
16:00 Zakończenie szkolenia
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Radca prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird. Od 2007 roku zajmuje się projektami związanymi z prawem ochrony prywatności i danych osobowych. Skutecznie doradza przedsiębiorcom przy transformacji związanej z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Doradza przedsiębiorcom w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych, cloud computing, wiążących reguł korporacyjnych (BCR) czy danych w ramach HR. Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Reprezentuje klientów przed GIODO. Prowadzi około 40 szkoleń rocznie z zakresu ochrony danych osobowych.

Piotr Zawadzki

Radca prawny, rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird. Od 10 lata doradza klientom z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego. Koncentruje się głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych i patentów, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, prawie danych osobowych, zagadnieniach przepływu danych w Unii Europejskiej oraz prawie nowoczesnych technologii. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, doradztwo transakcyjne, a także wsparcie kampanii reklamowych w mediach. Jest autorem lub współautorem przeszło trzydziestu publikacji na tematy związane z prawem własności intelektualnej, a także wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach branżowych.